ورزشی

مدل بازاریابی سلامت با رویکرد بهبود سلامت

در جلسه دفاع رساله دکتری دانشگاه آزاد اسلامی ارائه شد؛

مدل بازاریابی سلامت با رویکرد بهبود سلامت

جلسه دفاع از رساله دکتری با موضوع «ارائه مدل بازاریابی سلامت برای کشور ایران با رویکرد بهبود سلامت» در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار گروه پژوهش و دانش خبرگزاری علم و فناوری آنا، بهروزرحیمی دانشجو مقطع دکتری دانشگاه آزاد از رساله خود با عنوان «ارائه مدل بازاریابی سلامت برای کشور ایران با رویکرد بهبود سلامت» در گروه مدیریت  بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دفاع کرد.

در چکیده مقاله استخراج شده از این رساله آمده است که: «توزیع عادلانه جغرافیایی اقدامات نظام سلامت با هدف افزایش کیفیت و کارایی اقتصادی، یکی از اجزای مهم دسترسی به خدمات بهداشتی درمانی است. تبیین عوامل زمینه‌ای، فرآیندی و پیامدی بازاریابی سلامت در ایران از اهداف مطالعه حاضر است.

مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر به صورت کیفی انجام شد. روش نمونه‌گیری در این مطالعه هدفمند بود که در نهایت 51 نفر از افراد خبره در این مطالعه شرکت نمودند. داده‌های مطالعه نیز به روش تحلیل محتوا مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند.

نتایج: یافته‌های این مطالعه در بخش‌های شرایط علی؛ مؤلفه‌های زیربنایی؛ راهبردها؛ عوامل زمینه‌ای؛ عوامل مداخله‌گر و پیامدهای استقرار گروه‌بندی شدند.

نتیجه‌گیری: برخورداری از الگوی مطلوب بازاریابی سلامت امکان جذب درآمد کافی را برای عرضه‌کنندگان خدمات فراهم سازند تا آن‌ها انگیزه کافی برای ارائه خدمات باکیفیت مطلوب را داشته باشند. جذب درآمد کافی علاوه بر تضمین کیفیت خدمات برای گیرندگان خدمت رضایت آن‌ها را نیز از نظام سلامت به دنبال خواهد داشت و به تداوم عرضه خدمات مطلوب خواهد انجامید.»

سید مهدی جلالی و حامد نظرپور کاشانی به عنوان اساتید راهنما و مشاور، بهروزرحیمی را در نگارش این پژوهش همراهی کردند.

پژوهشگران، اساتید دانشگاه و دانشجویان می‌توانند برای کسب اطلاعات تکمیلی به این نشانی مراجعه کنند.

گروه تحریریه مطالب ورزشی

با استفاده از روحیه‌ی خوش‌سبک و پویا، من به عنوان نویسنده‌ی ورزشی به ارائه‌ی مطالبی جذاب و خواندنی در مورد رویدادها و تمام جنبه‌های هیجان‌انگیز ورزش می‌پردازم. همراه با من باشید و دنیای ورزش را با انرژی و اشتیاق بشناسید.
دکمه بازگشت به بالا