علمی و پزشکی

سلامت قلب با قوی بودن عضلات پا

آفتاب‌‌نیوز :

محققان طی یک مطالعه جدید این فرضیه را آزمایش کردند که آیا قدرت پا با کاهش خطر ابتلا به نارسایی قلبی پس از انفارکتوس حاد میوکارد مرتبط است؟ این مطالعه نشان داد افرادی که پاهای قوی دارند کمتر در معرض ابتلا به نارسایی قلبی پس از سکته هستند.

این مطالعه شامل ۹۳۲ فرد مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد بود که از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۲۰ در بیمارستان بستری شده و در زمان بستری دچار نارسایی قلبی نبودند. ۷۵۳ شرکت ‌کننده در (۸۱%) در این مطالعه، مرد با میانگین سنی ۶۶ سال بودند و مابقی را زنان تشکیل می دادند.

محققان برای سنج قدرت پا، حداکثر قدرت عضلات چهار سر ران افراد فوق را مورد آزمایش قرار دادند. طی این آزمایش، بیماران در حالی که روی صندلی می ‌نشستند موظف بودند تا جایی که می ‌توانستند عضلات چهارسر ران خود را به مدت پنج ثانیه منقبض کردند. در این شرایط یک دینامومتر قابل حمل که روی مچ پای آن ها بسته شده بود، بالاترین وزن را ثبت می کرد.به گزارش سیناپرس، اندازه‌ گیری ‌های فوق روی هر دو پا انجام شده و محققان نتایج را به ‌طور میانگین ارزیابی کردند. در این فرایند، قدرت به صورت درصدی از وزن بدن بیان شد که با تقسیم قدرت چهارسر ران بر حسب کیلوگرم بر وزن بدن بر حسب کیلوگرم و ضرب نتیجه در عدد ۱۰۰ محاسبه شد.

یافته های این مطالعه نشان داد: در بیماران دارای قدرت بالای عضلات چهارسر ران بروز نارسایی قلبی به ترتیب ۱۰.۲ در هزار نفر و این آمار در بین بیماران دارای عضلات چهارسر ران ضعیف، ۲۲.۹ در هر هزار نفر در طول سال بود.

در این میان سن، جنس، شاخص توده بدن، انفارکتوس میوکارد قبلی یا آنژین صدری، دیابت، فیبریلاسیون دهلیزی، بیماری مزمن انسدادی ریه، بیماری شریانی محیطی، عملکرد کلیه، و انفارکتوس میوکارد قبلی یا آنژین صدری همگی در تجزیه و تحلیل در نظر گرفته شدند.

نتایج این مطالعه نشان داد: قدرت بالای عضلات چهارسر ران با ۴۱٪ خطر کمتر ابتلا به نارسایی قلبی در پس از سکته همراه است. محققان همچنین ارتباط بین قدرت چهار سر ران را به عنوان یک متغیر پیوسته و خطر ابتلا به نارسایی قلبی تجزیه و تحلیل کردند. در خاتمه اعلام شد هر ۵ درصد افزایش وزن بدن در قدرت عضله چهارسر ران با ۱۱ درصد کمتر احتمال نارسایی قلبی همراه است.

دکمه بازگشت به بالا