اقتصادی

رکوردشکنی دوباره مصرف برق در خوزستان

ترند روز/خوزستان مدیرکل شرکت برق منطقه ای خوزستان با بیان اینکه افزایش مصرف برق است، گفت: شبکه تحت کنترل این شرکت با 8 هزار و 708 مگاوات بالاترین ارقام مصرف را دارد.

محمود دشت بزرگ در گفت وگو با ترند روز، اظهار کرد: روز گذشته (سه شنبه 7 تیرماه) پیک مصرف برق شبکه خوزستان از بیشترین میزان مصرف به 8 هزار و 708 مگاوات رسید که روز یکشنبه تیرماه 8 هزار و 627 مگاوات ثبت شد. 26. آمد و رفت.

وی با بیان اینکه افزایش مصرف برق پیوسته رو به افزایش بوده است، افزود: این افزایش مصرف برق نسبت به سال گذشته بیش از 8 درصد افزایش نشان می دهد.

رئیس شورای دمای هوای خوزستان در سال 1401 اعلام کرد: ظهور دمای 50 درجه به بالا با رطوبت و ماندگاری هوا تا ‘ اوایل هفته جاری باعث افزایش میزان مصرف برق و ورود شبکه به آن شد. شرایط خیلی زیاد

دشت برق با درخواست از مشترکین برای کاهش مصرف برق برای حفظ یکپارچگی شبکه گفت: شبکه برق چند روز متوالی با دمای بالای 50 درجه سرریز شده است که در صورت کنترل نشدن و کاهش آن. ، منجر به عمر کوتاه تر دستگاه و خطرات غیر ضروری و قطع شدن شبکه خواهد شد.

وی با بیان اینکه شرکت روشنایی تمام تلاش خود را برای پایداری کامل شبکه و رفع موارد ناخواسته ناشی از اضافه بار و گرما در کمترین زمان انجام داده است، گفت: نحوه حفظ دقت شبکه روشنایی با مدیریت مصرف است. و مشتریان با 10 درصد کاهش می توانند از قطع برق در خانه های خود جلوگیری کنند.

مدیر کل منطقه جیراما خوزستان تصریح کرد: در این شرایط با تداوم فشار هوای گرم نیاز به صرفه جویی در مصرف انرژی بیش از گذشته احساس می شود تا وقفه ای در جریان برق ایجاد نشود.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا