علمی و پزشکی

خواستار تشکیل ستاد ملی جمعیت هستیم

معاون وزیر بهداشت در اولین جلسه مرکز عملیاتی حمایت از سلامت خانواده ها و جوانان جمعیت اظهار داشت: از بدو تاسیس مرکز ملی کرونا، ایجاد مرکز ملی برای ساکنین و ساکنین مورد نیاز است. حضور مدیران ارشد در این مرکز.

به گزارش ترند روز، دکتر کمال حیدری: قانون حمایت از خانواده ها و جوانان جمعیت 15 مهرماه به تصویب مجلس رسید. برای اجرای هر چه مؤثرتر این قانون نیازمند اقدامات سریع، جهادی و عملی هستیم و برای این کار باید کانون جمعیت به سرعت راه اندازی شود.

وی افزود: مقام معظم رهبری در مقاطع مختلف در قالب فرمایشات مختلف نگرانی خود را نسبت به جمعیت بیان کرده اند و این قرارگاه با تدبیر خود می تواند در جهت تحقق این امر گام های عینی بردارد.

معاون وزیر بهداشت اعلام کرد: چند ماده از قانون حمایت از خانواده ها و جوانان جمعیت مصوب مجلس مربوط به حوزه های مختلف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دبیر مرکز سلامت خانواده و جوانان است. حفاظت. در وزارت بهداشت تأسیس شد.

حیدری با اشاره به اینکه با از دست دادن فرصت افزایش جمعیت، فرصت توسعه کشور از دست می رود، ادامه داد: با تشکیل کمیته های حمایت از خانواده و جوانان جمعیت در سطوح مختلف کشور در وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی دانشگاه پزشکی برای اطمینان از استفاده از پنجره پاپ آپ Opportunity باید اقدام کنیم.

وی گفت: اجماع در مجلس و دیدار با نمایندگان با توجه به اینکه این دوره بودجه در مجلس شورای ملی است و نباید کهنه شود نیز اقدام مهمی است که باید برداشته شود.

معاون وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه تمامی تصمیمات در خصوص این قرارگاه باید اجرایی شود خاطرنشان کرد: وزارت کشور و دولت نیز باید موضوع جمعیت را در اولویت کار و برنامه های خود قرار دهند. سازمان های تبلیغاتی نیز می توانند با شبکه ای از رهبران دینی که در اختیار دارند به خوبی همکاری کنند تا در زمینه افزایش جمعیت فرهنگ سازی کنند.

به گزارش وب دا، حیدری افزود: یکی از موضوعات مهم در مشاوره در زمینه جنسیت و سوءتغذیه زیر نظر ماست که باید بر این اساس قانون فصلنامه رعایت شود.

وی یادآور شد: تقویت گروه جمعیتی در میان معاونت بهداشت و کمیته نظارت بر رعایت قانون حاکم بر رفاه خانواده ها و جوانان جمعیت نباید مورد غفلت قرار گیرد.

انتهای پیام/

دکمه بازگشت به بالا