علمی و پزشکی

خدمات تشخیصی درمانی مبتلایان تالاسمی از پوشش بیمه خارج نشده است

خدمات تشخیصی و درمانی بیماران تالاسمی تحت پوشش بیمه نیست

معاون دفتر خدمات ویژه انجمن بیمه سلامت ایران گفت: هیچ یک از خدمات تحت پوشش معاینه پزشکی افراد تالاسمی از پوشش مستثنی نشده است.

به گزارش ترند روز، مهرداد الهامی گفت: بسته حمایتی از بیماران تالاسمی بر اساس اظهارات معاونت پزشکی وزارت بهداشت شامل عناوین ویزیت پزشک، مشاوره روانشناسی و تغذیه، شنوایی سنجی و بینایی سنجی، پرتوهای پزشکی، تصویربرداری و خدمات آزمایشگاهی، توانبخشی است. خدمات. در حال حاضر در سامانه نسخه نویسی سازمان بیمه سلامت الکترونیک تشکیل شده و بیمه شده علاوه بر حق بیمه پایه به صورت الکترونیکی تحت پوشش صندوق قرار می گیرد.

وی همچنین افزود: بسته تالاسمی از جمله بسته هایی است که از آبان ماه سال جاری در مرحله اول اجرای وجوه صعب العلاج اجرایی شده است. امسال هیچ یک از خدمات غربالگری پزشکی که در بخش سرپایی و بیمارستان به بیماران تالاسمی ارائه می‌شود مشمول این پوشش نمی‌شود و تمامی تعهدات بیمه پایه قبلی وجود دارد.

وی تایید کرد: قیمت پمپ دفروکسامین (دسفرال) 100 درصد مبلغی است که طبق ضوابط و بر اساس فاکتور معتبر تعیین شده است، در صورتی که طبق بند (ج) ماده 74 قانون توسعه پنج ساله ششم اسلامی. طرح. جمهوری ایران، سازمان بیمه پایه باید از داروهای تولید داخل بر اساس انواع ژنریک حمایت کند، بنابراین انواع داروهای خاص تولید داخل تحت پوشش بیمه رایگان در پکیج خدمات بیماران تالاسمی قرار می گیرد.

بر اساس بیانیه انجمن بیمه سلامت، الهامی گفت: سازمان بیمه گر در مشکل کیفیت داروهای تولید داخل و مدیریت میزان تولید دخالتی نداشته و اختیار اظهارنظر در این زمینه در حیطه اختیارات است. اختیار و مسئولیت سازمان مربوطه. همچنین اخذ حق الزحمه خدمات تشخیصی و درمانی طبق روال مقرر در قانون انجام می شود و کلیه عوارض و آیین نامه اجرایی آن که از سوی دفتر وزیر محترم ابلاغ می شود، شرط انجام کار می باشد. این سازمان

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا