فرهنگ و هنر

آمار افت و خیز دانشگاه‌ها در پذیرش دانشجو اعلام شد/ روند رشد اعضای هیئت علمی با مرتبه استاد

در جدیدترین آمار موسسه پژوهشی و برنامه‌ریزی آموزش عالی؛

آمار افت و خیز دانشگاه‌ها در پذیرش دانشجو اعلام شد  روند رشد اعضای هیئت علمی با مرتبه استاد

تعداد دانشجویان دوره‌های کارشناسی ارشد، کارشناسی و کاردانی در بازه زمانی ۹۱_۱۳۹۰ تا ۴۰۰_۱۳۹۹ با افت و خیز‌هایی همراه بوده است.

خبرگزاری علم و فناوری آنا_ نادیا عابد؛ مطابق آمار موسسه پژوهشی و برنامه‌ریزی آموزش عالی، تعداد دانشجویان ایران پس از انقلاب با رشد چشمگیری همراه بوده است، جمعیت دانشجویی کشور اوایل انقلاب حدود ۱۶۰ هزار نفر و نیم درصد جمعیت کشور بود، اما این آمار امروز به بیش از ۳ میلیون نفر رسیده است که ۵ درصد از جمعیت کشور را در بر می‌گیرد. 

در بازه مورد مطالعه سال‌های ۹۱-۱۳۹۰ تا ۹۲-۱۳۹۳ روند تعداد دانشجویان دارای افت و خبر‌هایی بوده است به این معنی که تعداد دانشجویان در این سال‌ها همواره افزایشی بوده و پس از آن در شان سال اخیر روندی کاهشی داشته است. در این سال‌ها جمعیت دانشجویی از ۴۸۱۱۵۸۱ نفر در سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳ به ۳۰۷۰۷۴۸ نفر در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴٠٠ رسیده است. تعداد جمعیت دانشجویان زن و مرد در طی سال‌های ۹۹- ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰- ۱۳۹۹ نزدیک به هم است که نشان دهنده‌ کاهش تعداد دانشجویان زن است.

آمار افت و خیز دانشگاه‌ها در پذیرش دانشجو اعلام شد/ روند رشد اعضای هیئت علمی با مرتبه استاد

بررسی روند تعداد دانشجویان به تفکیک گروه تحصیلی

س روند جمعیت دانشجویی در همه گروه‌های تحصیلی به استثنای گروه علوم پزشکی نسبت به سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳ کاهش یافته است. در گروه‌های علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی کشاورزی و دامپزشکی و هنر جمعیت دانشجویی به ترتیب از ۲۱۹۰۹۵۰، ۲۶۴۳۸۰، ۱۵۰۴۸۶۶، ۲۱۹۷۴۰، و ۳۸۵۵۴۰ نفر در سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳ به ۱۴۸۰۹۶۴، ۲۰۶۱۰۹، ۷۱۴۳۷۲، ۱۰۱۷۱۳ و ۲۱۵۶۹۹ نفر در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ کاهش یافته است، اما در گروه علوم پزشکی جمعیت دانشجویی در سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳ از ۲۴۶۱۰۵ به ۲۴۶۱۰۵ در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ افزایش داشته است.

آمار افت و خیز دانشگاه‌ها در پذیرش دانشجو اعلام شد/ روند رشد اعضای هیئت علمی با مرتبه استاد

 روند تعداد دانشجویان به تفکیک مقطع تحصیلی 

 تعداد دانشجویان دوره‌های دکتری تخصصی و دکتری حرفه‌ای در بازه مورد مطالعه ۹۱_۱۳۹۰ تا ۴۰۰_۱۳۹۹ روندی افزایشی داشته است. اما روند تعداد دانشجویان دوره‌های کارشناسی ارشد، کارشناسی و کاردانی افت و خیز‌هایی در بازه زمانی مود مطالعه داشته اند، به صورتی که روند کاهشی تعداد دانشجویان در دوره‌های کارشناسی و کاردانی از سال ۹۴-۱۳۹۳ و دوره کارشناسی ارشد از سال ۹۶-۱۳۹۵ آغاز شده است.

آمار افت و خیز دانشگاه‌ها در پذیرش دانشجو اعلام شد/ روند رشد اعضای هیئت علمی با مرتبه استاد

 روند تعداد اعضای هیئت علمی تمام وقت به تفکیک جنسیت 

 اگرچه طی چند سال اخیر تعداد اعضای هیئت علمی زن افزایش یافته است، اما همچنان شکاف زیادی بین تعداد اعضای هیئت علمی زن و مرد وجود دارد.

آمار افت و خیز دانشگاه‌ها در پذیرش دانشجو اعلام شد/ روند رشد اعضای هیئت علمی با مرتبه استاد

روند رشد اعضای هیئت علمی با مرتبه استاد

بیشترین تعداد اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور به ترتیب شامل مرتبه‌های استادیار، مربی، دانشیار، استاد و مربی آموزشیار است، همچنین این نمودار نشان می‌دهد که روند رشد اعضای هیئت علمی با مرتبه استاد بیش از سایر مرتبه‌های علمی در طی سال‌های اخیر بوده است و به نظر میرسد که ترکیب اعضای هیئت علمی رو به بهبود است.

آمار افت و خیز دانشگاه‌ها در پذیرش دانشجو اعلام شد/ روند رشد اعضای هیئت علمی با مرتبه استاد

 

انتشارات فرهنگ و هنر

با کلماتم، ابتکار هنری را به وجود می‌آورم و جذابیت زندگی را در آن تقدیم می‌کنم.
دکمه بازگشت به بالا