علمی و پزشکی

۳۶.۵ میلیون کودک در جهان آواره هستند

صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) در بیانیه ای در آستانه روز جهانی پناهندگان در 20 ژوئن اعلام کرد: درگیری، خشونت و یک بحران جهانی دیگر 36 نفر را آواره کرده است. 5 میلیون کودک در نهایت جابه جا شدند. در سال 2021، بالاترین رقم از زمان جنگ جهانی دوم.

بر اساس آمار، 13.7 میلیون کودک پناهنده و پناهجو هستند و حدود 22.8 میلیون کودک به دلیل درگیری و خشونت آواره شده اند.

بر اساس این بیانیه، این آمار شامل کودکان آواره به دلیل بحران زیست محیطی و آنهایی که اخیراً تا سال 2022 آواره شده اند، از جمله به دلیل جنگ در اوکراین، نمی شود.

یونیسف تاکید کرده است که افزایش تعداد کودکان آواره نتیجه بحران های پی در پی از جمله درگیری های خشونت آمیز مانند افغانستان و شکننده بودن شرایط مانند کنگو یا یمن و بحران های مرتبط با اثرات تغییرات آب و هوایی است که تعداد افزایش می یابد. کودکان آواره سال گذشته 2.2 میلیون کودک به دنیا آورد.

در بیانیه آمده است که یک سوم کودکان آواره در آفریقا در جنوب صحرای آفریقا، یک چهارم در اروپا و آسیای مرکزی و 13 درصد در خاورمیانه و شمال آفریقا هستند. یونیسف در بیانیه ای از کشورها خواست به تعهدات خود در قبال حقوق کودکان آواره و محافظت از آنها در برابر تبعیض و حمایت یکسان از همه کودکان در کشور احترام بگذارند.

دکمه بازگشت به بالا