برترین های ترند روزعمومی

بهترین شروع بازی شطرنج برای سفید

انواع شروع بازی شطرنج و گشایش ها بر اساس حرکت اول سفید در شطرنج
از آنجایی که حرکت اول در شطرنج با بازیکن سفید می باشد و معمولا بازیکن سیاه بر اساس حرکت بازیکن سفید حرکت خود را انجام می دهد، انواع شروع بازی و گشایش در شطرنج را بر اساس حرکت اول سفید به انواع مختلف تقسیم می شود.:

نکته:برای حرکت اول هر کدام از ۸ سرباز ردیف دوم می توانند یک خانه یا دو خانه به جلو بروند که می شود ۱۶ حرکت، یا اینکه اسب حرکت کند که هر اسب هم برای حرکت اول خود ۲ انتخاب دارد که می شود ۴ حرکت. پس در مجموع ۲۰ حرکت برای حرکت اول مهره سفید وجود دارد.که از هر کدام از این شروع بازی ها گاها شروع بازی ها، یا حمله ها و دفاع های مختلفی تولید می شود که در ادامه به شرح آنها خواهیم پرداخت. این ۲۰ بازی را به ترتیب محبوبیت و رایج بودن برای شما مرتب می کنیم و محاسن و طرح ها ی هر کدام را در ضمن آن توضیح و شرح می دهیم.

این حرکت سفید شروع بازی قاطعانه ای است که بسیار محکم است. با این حرکت سفید مرکز اصلی را هدف قرار داده و ضمن تسخیر یکی از خانه های مرکزی اصلی خانه های d5 و f5 را کنترل می کند. همچنین سفید با حرکت ۱.e4 راه وزیر و فیل سفید رو را هم زمان باز می کند. می توان گفت این حرکت بهترین حرکت سفید در اول بازی است (البته این حرف نسبی است). این شروع بازی معروف ترین شروع بازی است و در سطوح مختلف شطرنج بازی می شود و محبوبیت فراوان دارد. این شروع بازی محبوب ترین شروع بازی قهرمان جهان بابی فیشر بوده است و او درباره این شروع بازی گفته ایست “این شروع بازی بهترین شروع بازی است و امتحان خود را پس داده است”

شروع بازی شطرنج با ۱.e4 به طور سنتی تیز تر و تهاجمی تر از شروع بازی با ۱.d4 می باشد. البته این برداشت یک صحبت کلی افراط گرایانه است چرا که پس از این حرکت سیاه انتخاب های زیاد و پیچیده ای دارد که بیشترین شاخه های شروع بازی و دفاع را نیز شامل می شود و در خیلی از آنها هر دو بازیکن موقعیت های بسیاری برای برد خواهند داشت.

شروع بازی هایی که سیاه در جواب ۱.e4 سفید ۱.e5 را بازی می کند به گشایش های باز معروف هستند. و اگر سیاه در جواب ۱.e4 سفید حرکتی غیر از ۱.e5 بازی کند آن شروع بازی در زمره گشایش های نیمه باز قرار می گیرد. ما بقی شروع بازی ها که سفید حرکت اول را با غیر از e4 شروع می کند همگی گشایش های بسته می باشند.

در واقع سفید به صورت ساده تصمیم دارد با ۱.e4 در حرکت بعدی خود d4 بازی کند و مرکز اصلی را به طور کامل بدست آورده و کنترل کند.

طرح های سیاه برای پاسخ به ۱.d4 :

 • سیاه نیز با مستقر کردن یک پیاده در e5 و مرکز سهمی از مرکز ببرد و در امنیت مرکز اصلی با سفید شریک شود.
 • سیاه نیز با مستقر کردن یک پیاده در d5 و مرکز سهمی از مرکز ببرد و در امنیت مرکز اصلی با سفید شریک شود.
 • سریعا به پیاده سفید حمله کند.
 • مرکز را بدست سفید بسپارد و با پیاده e4 کاری نداشته باشد ولی سفید را از به دست آوردن کلاسیک مرکز اصلی صفحه شطرنج با حرکات e4 و d4 محروم کند.
 • حرکات سفید را نادیده بگیرد و اجازه بدهد سفید مرکز را به طور کلاسیک در اختیار بگیرد و بعدا یک به فکر یک چاره برای آن باشد.

تمامی گشایش ها و شروع بازی های معروف با حرکت ۱.d4 به شرح زیر می باشد که به طور مختصر هرکدام را توضیح می دهیم و اگر اطلاعات جامع تر و کامل تر را نسبت به این گشایش ها در مقاله های جداگانه در اختیار شما قرار می گیرد.
گشایش ها و شروع بازی های باز با شروع ۱. e4 e5 :

  • شاخه اصلی یا ایتالیایی باز
  • ایتالیایی بسته
  • ژیکو پیانو Giuoco Piano
  • گامبی ایونز Evans Gambit گامبی ایوانس پذیرفته شده و پذیرفته نشده
  • دفاع دو اسب Two Knights Defence
  • دفاع مجارستانی Hungarian Defence
 • شروع بازی اسپانیایی یا روی لوپز Ruy Lopez
 • شروع بازی چهار اسب Four Knights Game
 • گامبی شاه King’s Gambit
 • شروع بازی فیل Bishop’s Opening
 • شروع بازی اسکاتلندی Scotch Game
 • شروع بازی سه اسب Three Knights Game
 • گشایش پونزیانی Ponziani Opening
 • شروع بازی وینی Vienna Game
 • شروع بازی مرکزی Center Game
 • شروع بازی شاخه لئوناردیس Leonardis Variation
 • حمله وزیر متعصب Wayward Queen Attack

در این شروع بازی شطرنج ، سفید با حرکت d4 به مرکز حمله می کند و سعی دارد مرکز را تحت کنترل خود قرار دهد. همانطور قبل تر به آن اشاره شد مجموعه خانه های d4 ، e4 ، d5 و e5 به مرکز اصلی یا کوچک معروف است و شطرنج بازان همیشه سعی دارند مرکز اصلی را تصاحب کنند یا بر آن تسلط پیدا کنند. اصولا دو شروع بازی رایج و گشایش معروف که ۱.e4 و ۱.d4 می باشد ساده ترین و راحت ترین کار برای تصاحب مرکز یعنی قرار دادن مهره پیاده در یکی از خانه های مرکز اصلی می باشد.

سیاه باید تصمیم بگیرد که چگونه به این حمله محکم، پاسخ دهد که به طور سنتی، دو پاسخ پر طرفدار و معروف به این شروع بازی و گشایش شطرنج ۱. d5 و ۱. Nf6 می باشد. علت محبوبیت این دو حرکت این است که اکثر حرکات دیگر سیاه در پاسخ به ۱.d4 سفید منجر به اجازه سفید برای تصرف کامل مرکز می شود، به عبارت دیگر هر حرکت دیگری باعث می شود سفید با حرکت ۲.e4 مرکز گسترده ای را تصاحب کند. اجازه ندادن به تصاحب مرکز اصلی در شطرنج کلاسیک بیسیار مورد توجه و اجباری بود در حالی که در شطرنج مدرن مرکز گسترده مورد قبول است و با آن مشکلی ندارند.

۱. Nf3
سومین شروع بازی رایج دنیا
گشایش و شروع بازی زاکرتورت (Zukertort Opening)

مهره های سفید انعطاف پذیر هستند زیرا سفید می تواند قصد بازی در افتتاحیه RETI یا حمله سرخپوستان پادشاه را داشته باشد ، اگرچه می تواند به راحتی به دفاع دیگری از جمله دفاع سیسیلی تبدیل شود. . در این شروع بازی شطرنج ، نسبت به شروع بازی e4 و d4 شروع بازی ضعیفی است،البته یک نوع حرکت زیرکانه محسوب می شود. دو خانه مرکزی d4 , e5 را محافظت می کند.

۱. c4
چهارمین شروع بازی رایج دنیا
گشایش و شروع بازی انگلیسی (English Opening)

این شروع بازی به اندازه ۱.e4 یا ۱.d4 مناسب نیست، اما کنترل d5 را در اختیار می گیرد.به عبارت دیگرحرکت اول c4 (شروع بازی انگلیسی ) حرکت قوی شروع بازی شطرنج است که منجر به شروع بازی های محکم و سالم برای سفید در شطرنج می شود. این شروع بازی بسیار انعطاف پذیر است و می تواند به راحتی جابجا شود. بااین حرکت می توان از خانه d5 محافظت کرد.

حرکت اول g3 برای سفید حرکت مناسبی به نظر می رسد و می تواند به شروع بازی های دیگر مثل انگلیسی تبدیل شود .نام های دیگر این افتتاحیه افتتاحیه بنکو و افتتاحیه فیانچتو پادشاه شناخته می شود . عیب اصلی این حرکت این است که سیاه را قادر می سازد با هر حرکتی که می خواهد بازی کند که مرکز را تصرف کند و سفید امتیاز تصرف مرکز را از دست می دهد .

۱. f4
هفتمین شروع بازی رایج دنیا

افتتاحیه ای است که به ندرت بازی می شود. امکان جابجایی های مختلف و برخی خطوط مستقل را فراهم می کند. باعث حمایت دو خانه مرکزی d5 و e4 می شود.

۱. b4
نهمین شروع بازی رایج دنیا
شروع بازی لهستانی یا گشایش سوکولسکی (Polish Opening or Sokolsky Opening)

یک افتتاحیه کناری و نسبتاً غیرمعمول است که با حرکت ۱.b4 شروع می شود، هدف از این حرکت این است که به جای کنترل مرکز، برای برتری در کنار ملکه بجنگید. این افتتاحیه به عنوان افتتاحیه نامنظم شناخته می شود. باعث گسترش فیل از خانه b2 می شود.

یک افتتاحیه نامنظم که تا حدودی منفعل در نظر گرفته می شود. بازی ممکن است به خطوطی از افتتاحیه انگلیسی (c2–c4)، بازی پیاده ملکه (d2–d4)، یا دفاع معکوس فرانسوی (d2–d4 با تأخیر)، دفاع معکوس هلندی (f2–f4) یا تغییرات مدرن لارسن تبدیل شود.

۱. d3
یازدهمین شروع بازی رایج دنیا
شروع بازی مایزس (Mieses Opening)

این حرکت قابل پخش است، اما چندان بازی نمی‌شود، زیرا نقش چندانی در تصرف مرکز ندارد. سبب گسترش فیل از خانه d3 می شود .

به طور کلی یکی از بدترین حرکات شروع برای سفیدپوشان در نظر گرفته می شود. با این حال، اگر سفید برخی از تئوری ها را بداند و سیاهان غافلگیر شوند، این افتتاحیه حتی در سطوح بالا نیز قابل بازی است.

یکی از خانه های مرکز اصلی e4 را تحت کنترل دارد و جای مناسب اسب nc3 را تصرف کرده است.

۱. h3
شانزدهمین شروع بازی رایج دنیا
شروع بازی کلمنز (Clemenz Opening)

این حرکت باز برای توسعه یا کنترل مرکز کار چندانی نمی کند. شروع بازی ضعیفی است و مهره سفید امتیاز تصرف مرکز را از دست می دهد.

۱. h4
هفدهمین شروع بازی رایج دنیا
گشایش دسپرز (Desprez Opening)

عناوین دیگر این افتتاحیه عبارتند از: افتتاحیه عمار، افتتاحیه پاریس، و افتتاحیه شوالیه مست.این شروع بازی کنترل خانه های مرکزی را برعهده ندارد .

یک حرکت شروع غیرفعال که به ندرت انجام می شود و مزیت حرکت اول سفید را از بین می برد. در واقع، این بدترین حرکت ممکن اول سفید است زیرا راه هیچ مهره ارزشمندی مثل فیل را باز نمی کند. اما باعث کنترل خانه مرکزی (e4) می شود .

اهمیت انواع شروع بازی در شطرنج مبتدی و حرفه ای

بازی شطرنج را عموما به سه مرحله تقسیم می کنند:

گشایش یا شروع بازی در شطرنج عبارت است از گسترش اولیه نیروها و وارد کردن آن ها به کارزار جنگ صفحه شطرنج . مهم ترین مسئله در گشایش اول بازی شطرنج عبارت است از بسیج قوا و کنترل یا تسخیر خانه ها و خطوط مهم توسط نیروها و به دست آوردن پوزیسیون بهتر نسبت به حریف که در نهایت منجر به پیروزی کلی در بازی شطرنج می شود. در مرحله گشایش عموما نبرد اصلی به قصد تصرف مرکز و رفع موانع گسترش برای خود و ایجاد موانع گسترش برای حریف صورت می گیرد.

در بازی شطرنج، جنگ از نخستین حرکت ها آغاز می شود. به نظر می رسد که در شروع بازی حرکت ۱-e4 یا ۱-d4 و گاه ۱-c4 مناسب ترین حرکت باشد. سپس در گسترش سوارها باید دقت کرد که در قرار گیرند که بر مرکز تسلط داشته باشند یا مهره هایی از حریف را که متوجه مرکز می شوند مورد تهدید قرار دهند.

البته هدایت صحیح مرحله گشایش اهمیت بسیار دارد. بی اعتنایی به نظم و سیاق بازی، به نبردی بی تدارک در شرایط نامطلوب می انجامد و ممکن است حریف در گسترش جلو بیفتد و یا به پوزیسیون دلخواهش برسد.

نکته: کلا به نوآموزان توصیه می شود که در شروع بازی، بیشتر سعی کنند سوارها را گسترش دهند و از بازی اضافی با پیاده ها اجتناب کنند. گسترش سوارها مهم تر از حرکت دادن پیاده هاست. حرکت پیاده ها به قصد گشودن خطوط برای سوارها صورت می گیرد و هدف ما فعال کردن سوارهاست. از این رو در آغاز گشایش ها عموما پیاده های ستون e و d را پیش می رانند تا راه فیل ها گشوده شود. اگر ضرورت ایجاب کند حرکت پیاده های ستون های دیگر هم صورت می گیرد.

انواع گشایش و شروع بازی در شطرنج

به طور کلی می توان گشایش و شروع بازی ها انواعرا به سه دسته کلی تقسیم کرد:

 • شروع بازی و گشایش های باز
 • شروع بازی و گشایش های نیمه باز
 • شروع بازی و گشایش های بسته

۱شروع بازی باز در شطرنج ( گشایش های باز )

هر گشایشی که در آن سیاه در جواب ۱-e4 حرکت ۱-e5 را بازی کند در زمره گشایش های باز قرار دارد. در این گشایش ها ، سوارها زود گسترش می یابند و مرکز پیاده ای معمولا زود باز می شود. در نتیجه، بازی های جاندار و مهیجی پدید می آیند که گاه با ترکیب های هوشمندانه همراهند.

۲شروع بازی نیمه باز در شطرنج ( گشایش های نیمه باز )

گشایش هایی که سیاه در جواب ۱-e4 ، حرکتی غیر از ۱-e5 بازی کند، گشایش های نیمه باز خوانده می شوند. در این گشایش ها سیاه از مرکز غفلت نمی کند بلکه بعد از اینکه سفید مرکز را اشغال کرد به آن حمله می کند. در این استراتژی، سفید در ابتدا برتری مختصری می یابد یا وضع راحت تری دارد. در نتیجه سفید سعی می کند بازی را بازتر کند تا از این آزادی عمل بیشتر بهره بگیرد. سیاه می کوشد از باز شدن بازی جلوگیری کند و به تکمیل گسترش بپردازد.

۳شروع بازی بسته در شطرنج ( گشایش های بسته )

گشایش هایی که در آن ها سفید در حرکت اول به جای ۱-e4 ، حرکت های دیگری چون ۱-d4 ، ۱-c4 ، ۱-Nf3 ، ۱-f4 بازی کند، گشایش های بسته خوانده می شوند. معمولا در این نوع گشایش ها ، زنجیرهای پیاده ای تا مدتی در مرکز دوام می یابند و حتی ساکن می شوند. در نتیجه، گسترش سوارها آهسته تر است و مانور و زمینه چینی اهمیت بیشتری می یابد.

به دلیل آهستگی گشایش در این نوع شروع بازی ، هدف های استراتژیکی دیرتر آشکار می شوند و حالت بغرنج تری دارند. اما اصول کلی گشایش به قوت خود باقی است. و تصرف مرکز صقحه شطرنج ، ایجاد ضعف در مواضع حریف و کسب برتری های جزئی در درجه اهمیت است.

در هر نوع از انواع شروع بازی و گشایش ها ۳ اصل مهم وجود دارد که هر شطرنجبازی حتی قهرمانان جهان باید رعایت کنند و حرکتها بر همین اساس انجام می شود:

 • گرفتن یا کنترل کردن خانه های مرکزی
 • گسترش مهره ها: گسترش یعنی بیرو

انواع شروع بازی شطرنج و گشایش ها بر اساس حرکت اول سفید در شطرنج
از آنجایی که حرکت اول در شطرنج با بازیکن سفید می باشد و معمولا بازیکن سیاه بر اساس حرکت بازیکن سفید حرکت خود را انجام می دهد، انواع شروع بازی و گشایش در شطرنج را بر اساس حرکت اول سفید به انواع مختلف تقسیم می شود.:

نکته:برای حرکت اول هر کدام از ۸ سرباز ردیف دوم می توانند یک خانه یا دو خانه به جلو بروند که می شود ۱۶ حرکت، یا اینکه اسب حرکت کند که هر اسب هم برای حرکت اول خود ۲ انتخاب دارد که می شود ۴ حرکت. پس در مجموع ۲۰ حرکت برای حرکت اول مهره سفید وجود دارد.که از هر کدام از این شروع بازی ها گاها شروع بازی ها، یا حمله ها و دفاع های مختلفی تولید می شود که در ادامه به شرح آنها خواهیم پرداخت. این ۲۰ بازی را به ترتیب محبوبیت و رایج بودن برای شما مرتب می کنیم و محاسن و طرح ها ی هر کدام را در ضمن آن توضیح و شرح می دهیم.

این حرکت سفید شروع بازی قاطعانه ای است که بسیار محکم است. با این حرکت سفید مرکز اصلی را هدف قرار داده و ضمن تسخیر یکی از خانه های مرکزی اصلی خانه های d5 و f5 را کنترل می کند. همچنین سفید با حرکت ۱.e4 راه وزیر و فیل سفید رو را هم زمان باز می کند. می توان گفت این حرکت بهترین حرکت سفید در اول بازی است (البته این حرف نسبی است). این شروع بازی معروف ترین شروع بازی است و در سطوح مختلف شطرنج بازی می شود و محبوبیت فراوان دارد. این شروع بازی محبوب ترین شروع بازی قهرمان جهان بابی فیشر بوده است و او درباره این شروع بازی گفته ایست “این شروع بازی بهترین شروع بازی است و امتحان خود را پس داده است”

شروع بازی شطرنج با ۱.e4 به طور سنتی تیز تر و تهاجمی تر از شروع بازی با ۱.d4 می باشد. البته این برداشت یک صحبت کلی افراط گرایانه است چرا که پس از این حرکت سیاه انتخاب های زیاد و پیچیده ای دارد که بیشترین شاخه های شروع بازی و دفاع را نیز شامل می شود و در خیلی از آنها هر دو بازیکن موقعیت های بسیاری برای برد خواهند داشت.

شروع بازی هایی که سیاه در جواب ۱.e4 سفید ۱.e5 را بازی می کند به گشایش های باز معروف هستند. و اگر سیاه در جواب ۱.e4 سفید حرکتی غیر از ۱.e5 بازی کند آن شروع بازی در زمره گشایش های نیمه باز قرار می گیرد. ما بقی شروع بازی ها که سفید حرکت اول را با غیر از e4 شروع می کند همگی گشایش های بسته می باشند.

در واقع سفید به صورت ساده تصمیم دارد با ۱.e4 در حرکت بعدی خود d4 بازی کند و مرکز اصلی را به طور کامل بدست آورده و کنترل کند.

طرح های سیاه برای پاسخ به ۱.d4 :

  • سیاه نیز با مستقر کردن یک پیاده در e5 و مرکز سهمی از مرکز ببرد و در امنیت مرکز اصلی با سفید شریک شود.
  • سیاه نیز با مستقر کردن یک پیاده در d5 و مرکز سهمی از مرکز ببرد و در امنیت مرکز اصلی با سفید شریک شود.
  • سریعا به پیاده سفید حمله کند.
  • مرکز را بدست سفید بسپارد و با پیاده e4 کاری نداشته باشد ولی سفید را از به دست آوردن کلاسیک مرکز اصلی صفحه شطرنج با حرکات e4 و d4 محروم کند.
  • حرکات سفید را نادیده بگیرد و اجازه بدهد سفید مرکز را به طور کلاسیک در اختیار بگیرد و بعدا یک به فکر یک چاره برای آن باشد.

تمامی گشایش ها و شروع بازی های معروف با حرکت ۱.d4 به شرح زیر می باشد که به طور مختصر هرکدام را توضیح می دهیم و اگر اطلاعات جامع تر و کامل تر را نسبت به این گشایش ها در مقاله های جداگانه در اختیار شما قرار می گیرد.
گشایش ها و شروع بازی های باز با شروع ۱. e4 e5 :

   • شاخه اصلی یا ایتالیایی باز
   • ایتالیایی بسته
   • ژیکو پیانو Giuoco Piano
   • گامبی ایونز Evans Gambit گامبی ایوانس پذیرفته شده و پذیرفته نشده
   • دفاع دو اسب Two Knights Defence
   • دفاع مجارستانی Hungarian Defence
  • شروع بازی اسپانیایی یا روی لوپز Ruy Lopez
  • شروع بازی چهار اسب Four Knights Game
  • گامبی شاه King’s Gambit
  • شروع بازی فیل Bishop’s Opening
  • شروع بازی اسکاتلندی Scotch Game
  • شروع بازی سه اسب Three Knights Game
  • گشایش پونزیانی Ponziani Opening
  • شروع بازی وینی Vienna Game
  • شروع بازی مرکزی Center Game
  • شروع بازی شاخه لئوناردیس Leonardis Variation
  • حمله وزیر متعصب Wayward Queen Attack

در این شروع بازی شطرنج ، سفید با حرکت d4 به مرکز حمله می کند و سعی دارد مرکز را تحت کنترل خود قرار دهد. همانطور قبل تر به آن اشاره شد مجموعه خانه های d4 ، e4 ، d5 و e5 به مرکز اصلی یا کوچک معروف است و شطرنج بازان همیشه سعی دارند مرکز اصلی را تصاحب کنند یا بر آن تسلط پیدا کنند. اصولا دو شروع بازی رایج و گشایش معروف که ۱.e4 و ۱.d4 می باشد ساده ترین و راحت ترین کار برای تصاحب مرکز یعنی قرار دادن مهره پیاده در یکی از خانه های مرکز اصلی می باشد.

سیاه باید تصمیم بگیرد که چگونه به این حمله محکم، پاسخ دهد که به طور سنتی، دو پاسخ پر طرفدار و معروف به این شروع بازی و گشایش شطرنج ۱. d5 و ۱. Nf6 می باشد. علت محبوبیت این دو حرکت این است که اکثر حرکات دیگر سیاه در پاسخ به ۱.d4 سفید منجر به اجازه سفید برای تصرف کامل مرکز می شود، به عبارت دیگر هر حرکت دیگری باعث می شود سفید با حرکت ۲.e4 مرکز گسترده ای را تصاحب کند. اجازه ندادن به تصاحب مرکز اصلی در شطرنج کلاسیک بیسیار مورد توجه و اجباری بود در حالی که در شطرنج مدرن مرکز گسترده مورد قبول است و با آن مشکلی ندارند.

۱. Nf3
سومین شروع بازی رایج دنیا
گشایش و شروع بازی زاکرتورت (Zukertort Opening)

مهره های سفید انعطاف پذیر هستند زیرا سفید می تواند قصد بازی در افتتاحیه RETI یا حمله سرخپوستان پادشاه را داشته باشد ، اگرچه می تواند به راحتی به دفاع دیگری از جمله دفاع سیسیلی تبدیل شود. . در این شروع بازی شطرنج ، نسبت به شروع بازی e4 و d4 شروع بازی ضعیفی است،البته یک نوع حرکت زیرکانه محسوب می شود. دو خانه مرکزی d4 , e5 را محافظت می کند.

۱. c4
چهارمین شروع بازی رایج دنیا
گشایش و شروع بازی انگلیسی (English Opening)

این شروع بازی به اندازه ۱.e4 یا ۱.d4 مناسب نیست، اما کنترل d5 را در اختیار می گیرد.به عبارت دیگرحرکت اول c4 (شروع بازی انگلیسی ) حرکت قوی شروع بازی شطرنج است که منجر به شروع بازی های محکم و سالم برای سفید در شطرنج می شود. این شروع بازی بسیار انعطاف پذیر است و می تواند به راحتی جابجا شود. بااین حرکت می توان از خانه d5 محافظت کرد.

حرکت اول g3 برای سفید حرکت مناسبی به نظر می رسد و می تواند به شروع بازی های دیگر مثل انگلیسی تبدیل شود .نام های دیگر این افتتاحیه افتتاحیه بنکو و افتتاحیه فیانچتو پادشاه شناخته می شود . عیب اصلی این حرکت این است که سیاه را قادر می سازد با هر حرکتی که می خواهد بازی کند که مرکز را تصرف کند و سفید امتیاز تصرف مرکز را از دست می دهد .

۱. f4
هفتمین شروع بازی رایج دنیا

افتتاحیه ای است که به ندرت بازی می شود. امکان جابجایی های مختلف و برخی خطوط مستقل را فراهم می کند. باعث حمایت دو خانه مرکزی d5 و e4 می شود.

۱. b4
نهمین شروع بازی رایج دنیا
شروع بازی لهستانی یا گشایش سوکولسکی (Polish Opening or Sokolsky Opening)

یک افتتاحیه کناری و نسبتاً غیرمعمول است که با حرکت ۱.b4 شروع می شود، هدف از این حرکت این است که به جای کنترل مرکز، برای برتری در کنار ملکه بجنگید. این افتتاحیه به عنوان افتتاحیه نامنظم شناخته می شود. باعث گسترش فیل از خانه b2 می شود.

یک افتتاحیه نامنظم که تا حدودی منفعل در نظر گرفته می شود. بازی ممکن است به خطوطی از افتتاحیه انگلیسی (c2–c4)، بازی پیاده ملکه (d2–d4)، یا دفاع معکوس فرانسوی (d2–d4 با تأخیر)، دفاع معکوس هلندی (f2–f4) یا تغییرات مدرن لارسن تبدیل شود.

۱. d3
یازدهمین شروع بازی رایج دنیا
شروع بازی مایزس (Mieses Opening)

این حرکت قابل پخش است، اما چندان بازی نمی‌شود، زیرا نقش چندانی در تصرف مرکز ندارد. سبب گسترش فیل از خانه d3 می شود .

به طور کلی یکی از بدترین حرکات شروع برای سفیدپوشان در نظر گرفته می شود. با این حال، اگر سفید برخی از تئوری ها را بداند و سیاهان غافلگیر شوند، این افتتاحیه حتی در سطوح بالا نیز قابل بازی است.

یکی از خانه های مرکز اصلی e4 را تحت کنترل دارد و جای مناسب اسب nc3 را تصرف کرده است.

۱. h3
شانزدهمین شروع بازی رایج دنیا
شروع بازی کلمنز (Clemenz Opening)

این حرکت باز برای توسعه یا کنترل مرکز کار چندانی نمی کند. شروع بازی ضعیفی است و مهره سفید امتیاز تصرف مرکز را از دست می دهد.

۱. h4
هفدهمین شروع بازی رایج دنیا
گشایش دسپرز (Desprez Opening)

عناوین دیگر این افتتاحیه عبارتند از: افتتاحیه عمار، افتتاحیه پاریس، و افتتاحیه شوالیه مست.این شروع بازی کنترل خانه های مرکزی را برعهده ندارد .

یک حرکت شروع غیرفعال که به ندرت انجام می شود و مزیت حرکت اول سفید را از بین می برد. در واقع، این بدترین حرکت ممکن اول سفید است زیرا راه هیچ مهره ارزشمندی مثل فیل را باز نمی کند. اما باعث کنترل خانه مرکزی (e4) می شود .

اهمیت انواع شروع بازی در شطرنج مبتدی و حرفه ای

بازی شطرنج را عموما به سه مرحله تقسیم می کنند:

گشایش یا شروع بازی در شطرنج عبارت است از گسترش اولیه نیروها و وارد کردن آن ها به کارزار جنگ صفحه شطرنج . مهم ترین مسئله در گشایش اول بازی شطرنج عبارت است از بسیج قوا و کنترل یا تسخیر خانه ها و خطوط مهم توسط نیروها و به دست آوردن پوزیسیون بهتر نسبت به حریف که در نهایت منجر به پیروزی کلی در بازی شطرنج می شود. در مرحله گشایش عموما نبرد اصلی به قصد تصرف مرکز و رفع موانع گسترش برای خود و ایجاد موانع گسترش برای حریف صورت می گیرد.

در بازی شطرنج، جنگ از نخستین حرکت ها آغاز می شود. به نظر می رسد که در شروع بازی حرکت ۱-e4 یا ۱-d4 و گاه ۱-c4 مناسب ترین حرکت باشد. سپس در گسترش سوارها باید دقت کرد که در قرار گیرند که بر مرکز تسلط داشته باشند یا مهره هایی از حریف را که متوجه مرکز می شوند مورد تهدید قرار دهند.

البته هدایت صحیح مرحله گشایش اهمیت بسیار دارد. بی اعتنایی به نظم و سیاق بازی، به نبردی بی تدارک در شرایط نامطلوب می انجامد و ممکن است حریف در گسترش جلو بیفتد و یا به پوزیسیون دلخواهش برسد.

نکته: کلا به نوآموزان توصیه می شود که در شروع بازی، بیشتر سعی کنند سوارها را گسترش دهند و از بازی اضافی با پیاده ها اجتناب کنند. گسترش سوارها مهم تر از حرکت دادن پیاده هاست. حرکت پیاده ها به قصد گشودن خطوط برای سوارها صورت می گیرد و هدف ما فعال کردن سوارهاست. از این رو در آغاز گشایش ها عموما پیاده های ستون e و d را پیش می رانند تا راه فیل ها گشوده شود. اگر ضرورت ایجاب کند حرکت پیاده های ستون های دیگر هم صورت می گیرد.

انواع گشایش و شروع بازی در شطرنج

به طور کلی می توان گشایش و شروع بازی ها انواعرا به سه دسته کلی تقسیم کرد:

  • شروع بازی و گشایش های باز
  • شروع بازی و گشایش های نیمه باز
  • شروع بازی و گشایش های بسته

۱شروع بازی باز در شطرنج ( گشایش های باز )

هر گشایشی که در آن سیاه در جواب ۱-e4 حرکت ۱-e5 را بازی کند در زمره گشایش های باز قرار دارد. در این گشایش ها ، سوارها زود گسترش می یابند و مرکز پیاده ای معمولا زود باز می شود. در نتیجه، بازی های جاندار و مهیجی پدید می آیند که گاه با ترکیب های هوشمندانه همراهند.

۲شروع بازی نیمه باز در شطرنج ( گشایش های نیمه باز )

گشایش هایی که سیاه در جواب ۱-e4 ، حرکتی غیر از ۱-e5 بازی کند، گشایش های نیمه باز خوانده می شوند. در این گشایش ها سیاه از مرکز غفلت نمی کند بلکه بعد از اینکه سفید مرکز را اشغال کرد به آن حمله می کند. در این استراتژی، سفید در ابتدا برتری مختصری می یابد یا وضع راحت تری دارد. در نتیجه سفید سعی می کند بازی را بازتر کند تا از این آزادی عمل بیشتر بهره بگیرد. سیاه می کوشد از باز شدن بازی جلوگیری کند و به تکمیل گسترش بپردازد.

۳شروع بازی بسته در شطرنج ( گشایش های بسته )

گشایش هایی که در آن ها سفید در حرکت اول به جای ۱-e4 ، حرکت های دیگری چون ۱-d4 ، ۱-c4 ، ۱-Nf3 ، ۱-f4 بازی کند، گشایش های بسته خوانده می شوند. معمولا در این نوع گشایش ها ، زنجیرهای پیاده ای تا مدتی در مرکز دوام می یابند و حتی ساکن می شوند. در نتیجه، گسترش سوارها آهسته تر است و مانور و زمینه چینی اهمیت بیشتری می یابد.

به دلیل آهستگی گشایش در این نوع شروع بازی ، هدف های استراتژیکی دیرتر آشکار می شوند و حالت بغرنج تری دارند. اما اصول کلی گشایش به قوت خود باقی است. و تصرف مرکز صقحه شطرنج ، ایجاد ضعف در مواضع حریف و کسب برتری های جزئی در درجه اهمیت است.

در هر نوع از انواع شروع بازی و گشایش ها ۳ اصل مهم وجود دارد که هر شطرنجبازی حتی قهرمانان جهان باید رعایت کنند و حرکتها بر همین اساس انجام می شود:

  • گرفتن یا کنترل کردن خانه های مرکزی
  • گسترش مهره ها: گسترش یعنی بیرون آوردن سوارهای سبک (اسب و فیل) و قرار دادن آنها در بهترین جا(خانه های مرکزی )
  • امنیت شاه (گاه  ، گاه )

نکته بسیار مهم: در واقع در مرحله ی شروع بازی جنگ سفید و سیاه بر سر مرکز است.

از انواع شروع بازی شطرنج می توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱۴سیاه O-O دقیقا به دلیل بالا

نکته بسیار مهم : بعد از این حرکات گسترش مهره ها تمام است و وارد مرحله ی وسط بازی می شویم که قواعد خاص خودش را دارد.  و  و  و … در این قسمت استفاده می شود.

 اسطوره شطرنج شوروی یکی از بزرگترین متخصصان شروع بازی انگلیسی بود.

تمامی مطالب فوق متعلق به باشگاه شطرنج ایران می باشد. کپی مطالب با حفظ منبع بلا مانع می باشد.
خانه و مدرسه تخصصی شطرنج در مشهد

ن آوردن سوارهای سبک (اسب و فیل) و قرار دادن آنها در بهترین جا(خانه های مرکزی )

 • امنیت شاه (گاه  ، گاه )

نکته بسیار مهم: در واقع در مرحله ی شروع بازی جنگ سفید و سیاه بر سر مرکز است.

از انواع شروع بازی شطرنج می توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱۴سیاه O-O دقیقا به دلیل بالا

نکته بسیار مهم : بعد از این حرکات گسترش مهره ها تمام است و وارد مرحله ی وسط بازی می شویم که قواعد خاص خودش را دارد.  و  و  و … در این قسمت استفاده می شود.

 اسطوره شطرنج شوروی یکی از بزرگترین متخصصان شروع بازی انگلیسی بود.

تمامی مطالب فوق متعلق به باشگاه شطرنج ایران می باشد. کپی مطالب با حفظ منبع بلا مانع می باشد.
خانه و مدرسه تخاطلاعیه فروشگاه

شطرنجبازان عزیز می توانند تمام منابع خارجی شامل بهترین فیلمها و کتابهای اورجینال شطرنج و نرم افزارهای گران قیمت شطرنج که در سایت های خارجی وجود دارد در این سایت با هزینه اندکی تهیه نمایند.ما سعی میکنیم بهترین محصولات بروز را با توضیحات کامل برای پیشرفت سریع شما در سایت قرار دهیم. بهمراه بهترین فیلم های آموزش فارسی شطرنج. ooo مشاوره کلاس آنلاین و آموزش رایگان روش استفاده و نصب برنامه ها در کانال آپارت ما aparat.com/chessrostami نکته سیستم پرداخت آنلاین هوشمند هست بنابراین در صورت مشغول بودن خطوط کمی شکیبا باشید و مجدد تلاش کنید. ایمیل خود را هنگام خرید وارد کنیدOOO افتخار ما اعتماد شماست.

مجموعه آموزشی شروع بازی سیستم لندن کشنده با تدریس استاد بین المللی الکس آستانه لوپز Killer London System محصول: Gingergm قیمت این محصول در سایت اصلی:90 دلار مدت زمان فیلم: بیش از 13  ساعت (انگلیسی)  فرمت :MP4    زبان انگلیسی با درک و فهم آساندارای pgn  تمامی دوره قابلیت پخش در تمام سیستم عامل ها :کامپیوتر”اندروید”وغیره  استاد بی …

36,000 تومان

Keep it Simple: 1.e4 ساده و کارآمد از 1e4 استفاده کنید! تدارک شروع بازی محکم و کارآمد برای سفید!توسط : کریستف سیلسکیby Christof Sielecki فرمت: MP4 تعداد ویدئو ها : 10محصول: 2019  چرا این شروع بازی ساده به نظر می رسد؟ یه یک دلیل ساده و آن اینکه واریانت این شروع بازی سرراست و مشخص می باشد و البته راحت جهت یادآوریست.استاد بین المللی Christof Sielecki مجموعه تدارکی قابل ا …

27,000 تومان 21,500 تومان 20% تخفیف

انواع شطرنج ها به نسبت کیفیتی که دارند، قیمت های متفاوتی دارند. به عنوان مثال در صورتی که از وسایل و ابزارآلات منبت کاری شده و یا خاتم کاری شده در تولید و ساخت استفاده شود، بدیهی است که قیمت آن ها بیشتر خواهد بود. قیمت انواع شطرنج ها با توجه به مواد اولیه مورد استفاده در آن مورد محاسبه قرار می گیرد. در ادامه با ما باشید با خرید و قیمت شطرنج

صصی شطرنج در مشهد

منبع : pinterest.com

 

دکمه بازگشت به بالا