علمی و پزشکی

اینترنت طبقاتی اجرایی می‌شود؟ – ترند روز

طرح دفاعی به دلیل انتقادات عمومی و کارشناسان تا حدودی خاموش شد. اما با تشدید اعتراضات مردمی، به صورت غیرعلنی ادامه یافت و اکنون شاهد زمزمه‌هایی درباره طبقه‌بندی اینترنت هستیم، حقیقت یا کذب در بسته‌ای از ابهام است. اما اجرای آن کمی زمان می برد.

آیا باید منتظر کلاس های اینترنتی باشیم؟

کلاس های اینترنتی

شنیده ها حاکی از آن است که دولت به زودی اینترنت کلاسی راه اندازی می کند، بنابراین تنها یک گروه می توانند وارد دنیای وب شوند و بقیه می توانند از اینترنت ملی و وب داخلی استفاده کنند. از جزئیات این رویداد اطلاعی در دست نیست و تاریخ دقیق اجرای آن نیز مشخص نیست.

چند روز پیش سید ابراهیم رئیسی خواستار ارسال سریع اینترنت ملی شد. این درخواست از سوی نهاد دولتی و وزارتخانه زیر موید پیش بینی قشربندی بین المللی در اینترنت خواهد بود. به گفته حامد بیدی، مدیرکل کمپین، برای حذف سانسورچی ها، دولت باید داده های مبادله شده بین شبکه های داخلی و بین المللی را کنترل و نظارت کند.

کلاس های اینترنتی

به گفته بیدی، این پیش بینی محقق شده و در مرحله بعد پیش بینی این است که اینترنت از شبکه ملی اطلاعات حذف شده و دسترسی به آن سلسله مراتبی خواهد بود. در واقع، در چنین مواردی، افراد پس از تأیید می توانند از آن استفاده کنند. نه همه مردم، بلکه افراد خاص!

به عبارت دیگر، با رمزگذاری اینترنت، افرادی مانند دانشجویان، اساتید دانشگاه و … می توانند از طریق VPN قانونی به اینترنت دسترسی داشته باشند. به نظر می رسد این تصمیم نهایی شده و در دستور کار دولت قرار گرفته است. با طبقه بندی اینترنت، آیا اکثر مردم بدون اینترنت خواهند بود؟

227227

دکمه بازگشت به بالا