اجتماعیبرترین های ترند روز

استشهاد محلی برای تحت پوشش کمیته امداد

استشهادیه محلی چیست و چه کاربردی دارد؟

همه ی ما می دانیم که برای این که در هر دادگاهی یک موضوع را به نفع خود و به سود خود تنظیم کنیم باید یک سری از اسناد و مدارک را همراه با خود داشته باشیم و با مشاوره حقوقی رایگان با قوانین آشنا شویم. این مدرک ها و سند ها باید به گونه ای باشند که ادعاهای آن ها را در این زمینه مشخص کنند. و ان ها را برای موفقیت خود و پیش بردن دادگاه به نفع خود پیش ببرند. یکی از مدرک ها و سند های مهم همان نظریه و شهادت حضوری شاهد یا استشهاد محلی تهران لو می باشد که بهترین نوع شهادت می باشد. اینجوری خیلی بهتر است چرا که افرادی که از این موضوع خبر دارند می توانند این موضوع را به صورت شاهد شهادت بدهند. این موضوع به خصوص در حیطه کاری پرونده های مربوط به وکیل منایع طبیعی بیشتر خودش را نشان می دهد.

انواع استشهادیه چیست؟

 استشهاد در لغت و زبان می توانیم به این صورت تعریف کنیم که  به مجموعه ای از شهادت گرفتن  و شهادت دادن ها  و شاهد پیدا کردن برای خود  و کسی را پیدا کردن برای این که برای گفته های ان ها حاضر باشد که شهادت بدهد تا در نهایت ادعا های فرد طرف دعوی اثبات بشود استشهاد گفته می شود. که در بسیاری از موارد واقعا کمک کننده است . و امروزه نیز در دنیای امروزی بسیار رخ می دهد و تقریبا همه ی مردم با ان ها خواسته و یا ناخواسته درگیری هایی را دارند.

البته این را هم باید بگوییم که طبق قوانین دانشكده حقوقی دانشگاه يل آمريكا حتما شخصی که مدعی است نمی تواند هر دلیلی را برای این که رای دادگاه با او باشد و موفقیت از آن او باشد  هر دلیلی را برای این موضوع بیان کند. او باید مواردی را بیشتر قابل توجه قرار دهد که از نظر دادگاه  حتی از نظر خود منطقی و قابل قبول باشد. نه این که  هر دلیل و مدرک بدون سند و بدون اهمیتی را به عنوان دلیلی برای پیروزی خود بیاورد.

در واقع برای این که استشهادیه را تعریف کنیم می توانیم بگوییم که یک نوع شهادت نامه ی کتبی است که شخصی که شاهد است  همه ی تظهار های خود را بر روی آن ثبت می کند  و کسی که شاهد این اتفاق ها بوده است آن را امضا می کند. تا صحت و درستی اظهار های دیگر ثابت شده باشد.

البته این موضوع را هم باید بگویم که  استشهادیه با شهادتی که به صورت حضوری داده می شود با هم متفاوت هستند. البته اهمیت شاهد حضوری از استشهادیه خیلی بیشتر است. افرادی هم که به عنوان دعوی در این مورد ها انتخاب می شوند تا شهادت بدهند مجبور نیستند که حتما برای شخص شهادت بدهند و می توانند که اگر با ادعا هایی که شخص طرف دعوی اظهار هایی کرده است را رد کند . البته نه از روی مشکل و یا خصومت های شخصی بلکه از روی یک دلیل و مدرک منطقی و قابل قبول.

در واقع در ارتباط با استشهاد نامه ها می توان گفت که یک نوع ابزار محسوب می شود که می تواند اثبات کننده ی دعوا ها باشد و نکته های اساسی و شهادت ها را در آن اعلام می کنند . یعنی در واقع از درستی ویا نادرستی حرف های کسی که طرف دعوی است مطمئن می شوند و تصمیم گیر گردن را برای افراد تصمیم گیرنده و قاضی ها راحت تر می کند.بنابراین سعی کنید که اگر می خواهید استشهاد نامه ای را تنظیم بکنید حتما همه ی ادعاهای خود را به صورت صادقانه و درست بر روی آن بنویسد و کسی را هم به عنوان شاهد برای خود انتخاب کنید که کاملا شما را بشناسد و بتواند به درستی اظهارات شما را تایید کند. در این رابطه پیشنهاد ما به شما استفاده از وکیل حقوقی رایگان و بهره بردن زا تجربیات وی در این زمینه است.

انواع استشهاد محلی چیست؟

در واقع ما انواع استشهادیه را داریم  که شامل :

1 – استشهادیه محلی

2 – استشهادیه محل سند ازدواج

3 – استشهادیه در ارتباط با موضوع حضور داشتن در دفتر خانه ها

4 – استشهادیه های اعسار

5 –  استشهادیه های در ارتباط با درخواست های دفترچه بیمه برای خدمات های درمانی در روستاها

  6 – استشهادیه های توهین آمیزی  و….

اما امروز فقط درباره ی یکی از آنها صحبت خواهیم کرد و آن هم این است که استشهاد محلی چیست؟

اولین نکته ای که در ارتباط با استشهاد نامه ها وجود داشته باشد این است که این استشهاد نامه ها واقعی باشند و به صورت صحیح و قانونی  توسط شاید ها تنظیم شود. اگر شخصی به این موضوع فکر کد که می تواند یک استشهاد نامه را به دروغ داشته باشد و آن را درست کند سخت در اشتباه است  و این مورد به تنهایی خودش یک جرم بزرگ محسوب می شود و پیگیری های قانونی را به دنبال دارند. و اگر افراد را پیدا کنند حتما مجازاتشان خواهند کرد. نکته ی دیگری که در ارتباط با این موضوع بسیار مهم و حائز اهمیت می باشد این است که آن شخصی که به عنوان شاهد همه ی اظهار های طرف مقابل خود را انتخاب کرده است باید حتما آن شخص را بشناسد در غیر این صورت این امضا درست نیست و قانونی محسوب نمی شود.

جایگاه و کاربرد استشهادیه

براساس ماده 1258 قانون مدنی، شهادت شهود یکی از ادله اثبات دعوا است. شاید این گونه به نظر است، که شهادت شهود و استشهادیه، باهم برابر باشند، اما در واقع، استشهادیه با شهادت شهود فرق دارد و کاربرد آنها نیز باهم متفاوت می باشد. جایگاه استشهادیه، به طور دقیق، میان ادله اثبات دعوی مشخص نشده است. با این وجود، به نظر می رسد، استشهادیه به تحقیق محلی نزدیک باشد، زیرا، مهم ترین نوع استشهادیه، استشهادیه محلی است.

اعتبار شهادت شهود، به مراتب از استشهادیه بیشتر بوده و زمانی که شهادت شهود، در میان ادله وجود داشته باشد، دیگر استشهادیه جایگاهی ندارد. زیرا در شهادت، شاهدان در محضر دادگاه حاضر شده و هر شاهد، نزد قاضی قسم یاد می کند. همچنین، اگر شرایط شهادت شهودو تعداد آن ها فراهم باشد، استناد به شهادت به قاضی تحمیل می شود اما تشخیص ارزش استشهادیه با قاضی است. در برخی موارد، استشهادیه در پرونده پذیرفته می شود تا به جای شهادت مورد استفاده قرار بگیرد:

اولا، در جایی که به علت تعداد زیاد شاهدان، امکان حضور همگی در محضر دادگاه وجود ندارد.

دوما، در مواردی که شاهد به هر دلیلی، از حضور در دادگاه و مواجهه با خوانده یا خواهان، امتناع می ورزد.

نمونه استشهادیه محلی راجع به حسن اخلاق

تاریخ: ………………………………….

استشهادیه

بدینوسیله امضاء کنندگان ذیل عندا… و عند الرسول و با علم و آگاهی کامل گواهی میدارند: اقای / خانم  ………………………….. فرزند ……………………………………… مجرد / متأهل دارای ……………………………………… فرزند / همواره در محل زندگی و اقامت خود واقع در ……………….. مشهور و متصف به حسن اخلاق بوده است.

در این مطلب نمونه استشهادیه محلی راجع به حسن اخلاق بررسی شده است. در صورت تمایل به دریافت اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی تلفنی رایگان قوه قضاییه با شماره های مندرج تماس بگیرید.

1- آقای ……. فرزند …….. محل اقامت …… شغل…… محل امضاء

۲- آقای ……. فرزند …….. محل اقامت …… شغل…… محل امضاء

۳- آقای ……. فرزند …….. محل اقامت …… شغل…… محل امضاء

۴- آقای ……. فرزند ………… محل اقامت …… شغل…… محل امضاء

عدول در لغت به معنای رجوع ترک نمودن چیزی کج شدن و انصراف دادن آمده | است و در فقه به معنای رجوع شاهد از مواردی است که به آن شهادت داده است.. رجوع و عدول از شهادت چند حالت دارد: با همه شهود رجوع می کنند یا برخی از آنانه رجوع یا پیش از صدور حکم است یا بعد از صدور حکم، و رجوع یا پیش از استیفای حق است یا پس از استیفای حق.

فلذا اگر شهود قبل از صدور حكم رجوع کنند شهادت آنها باطل است و اجماع بر این است که به مدلول شهادت حکم نمی شود و اگر بعد از صدور حكم و قبل از استیفای حق، رجوع نمایند، حاکم با نقض حکم، آن را اجرا نمی کند و اگر بعد از استیفای حق مالی رجوع کنند مال به مالک مسترد میگردد و اگر مال تلف شده باشد شهود غرامت می دهند و اگر تمامی شهود از شهادت خود رجوع کنند نسبت به متهم خود غرامت می دهند. (۵)|

درباره تهران وکیل

در ابتدا ما 5 تن از فارغ التحصیلان دکتری رشته حقوق دانشگاه تهران بودیم، که بعد از گذراندن مراحل مربوطه، دریافت پروانه پایه یک وکالت از کانون وکلای دادگستری مرکز، با نیت گسترش عدل و داد و احقاق حق مظلومان و نظم خواهی در سال 1385 گروهی تشکیل دادیم و به کار وکالت به صورت تخصصی مشغول شدیم و بعد از گذراندن سالیان زیاد در کسب تجربه اکنون با یاری خداوند متعال گروه ما به 1200 وکیل مجرب و متخصص افزایش پیدا کرده است.

در حال حاضر تعداد زیادی از قضات بازنشسته و اعضای هیئت علمی دانشگاههای سراسری که سابقه زیادی در ذمه وکالت دارند با تهران وکیل همکاری می نمایند. موسسه حقوقی تهران وکیل با بیش از هزاران پرونده موفق و فعالیت در بیش از 22 استان کشور با شعار ( عدالت برای همه ) توقیق خدمت به هموطنان گرامی دارد.

چند نمونه استشهادیه محلی

نمونه 1

بدینوسیله از معتمدین و مطلعین محل که اطلاع کامل دارند اینجانب ……………..فرزند فلان همسر آقای ………………بوده و ساکن …………… می باشم ، تقاضا دارم که مراتب را گواهی نمایند ……………

نمونه 2

ازآقایان ریش سفیدان ، معتمدین و شورای اسلامی روستای ……. از توابع بخش ……….. شهرستان …….. استشهاد و استعلام می گردد مبنی بر اینکه اینجانب ………….. دارنده شماره شناسنامه ……… تاریخ تولد ……….. صادره از ……….. که هم اکنون در ………………….. می باشم تحت پوشش نهادمقدس کمیته امدادامام خمینی (ره) شاخه ………….می باشم و سرپرست و نان آور خانواده می باشم که ………………………… باعث بروز مشکلات زیادی برای خانواده ام می گردد.

از آگاهان و مطلعین به این موضوع تقاضا دارم گواهی خویش را بدون جانبداری به منظور ارائه به ……….. در ذیل ورقه مرقوم فرمایند.

باتشکــرواحترام ………………..

گـــــواهان :

اینجانب ……………….. صحت اظهارات فوق را تأیید می نمایم.

اینجانب ……………….. صحت اظهارات فوق را تأیید می نمایم.

اینجانب ……………….. صحت اظهارات فوق را تأیید می نمایم.

صحت اظهارات فوق وامضاء گواهان مورد تأییداست .

………….رئیس شورای اسلامی روستای ……….

مراتب فوق مورد تأیید شورای اسلامی بخش ……. می باشد .

نمونه 3

بدینوسیله از معتمدین و مطلعین محل که اطلاع کامل دارند اینجانب ……………..فرزند فلان همسر آقای ………………بوده و ساکن …………… می باشم ، تقاضا دارم که مراتب را گواهی نمایند

با تشکر

اینجانب فرزند ……………….به شماره شناسنامه ……………….صحت مراتب فوق را گواهی می نمایم . امضا

اینجانب فرزند ……………….به شماره شناسنامه ……………….صحت مراتب فوق را گواهی می نمایم . امضا

اینجانب فرزند ……………….به شماره شناسنامه ……………….صحت مراتب فوق را گواهی می نمایم . امضا

اینجانب فرزند ……………….به شماره شناسنامه ……………….صحت مراتب فوق را گواهی می نمایم . امضا

دفترخانه اسناد رسمی یا شورای اسلامی محل :

صحت موارد فوق و امضا / اثر انگشت شهود فوق مورد تایید می باشد . مهر و امضا

سوالات متداول

1- منظور از استشهادیه چیست؟

استشهادیه فرم مخصوصی است که شاهدان اظهارات خود را در آن نوشته و امضا می کنند که در متن مقاله به صورت کامل توضیح داده شده است.

2- جایگاه و کاربرد استشهادیه چیست؟

شهادت شاهدان با استشهادیه برابر نیست و زمانی که شاهد از حضور در دادگاه امتناع ورزیده و یا تعداد شاهدان برای حضور در دادگاه زیاد باشد از استشهادیه استفاده می شود که در متن مقاله به صورت کامل توضیح داده شده است.

3- انواع استشهادیه کدام اند؟

استشهادیه انواع مختلفی دارد مانند استشهادیه اعسار اما مهم ترین آن استشهادیه محلی است که در متن مقاله انواع استشهادیه به صورت کامل نام برده شده است.

دکمه بازگشت به بالا