عمومی

۱۵۰ کانتینر مورد نظر قوه قضائیه به گمرک اظهار نشده است – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری آنلاین، ابوالفضل اکبرپور رئیس کل گمرک شهید رجایی از ۱۵۰ کانتینر اعلام شده توسط رئیس کل دادگستری گفت: طبق قانون مرجع دریافت کالا در سواحل بر عهده بندر و سازمان دریانوردی است. كالاها در كتابخانه اين سازمان نگهداري مي شوند و براي كليه كالاهاي وارد شده قبض نگهداري وجود دارد و از ابتداي فرآيند اظهارنامه مسئول و مسئول گمرك مي باشد.

بازرس گمرک هرمزگان گفت: در صورتی که صاحب کالا با ارسال مدارک، کالا را به گمرک اظهار نکند و کالا مشمول مقررات ترخیص کالا باشد، بنادر و سازمان دریانوردی برای مراجعه به دریافت کالا، فهرستی از این موارد را تهیه می کنند. . کالا با شماره قبض انبار و شماره شناسایی. به گمرک اطلاع داده می شود و از این فرآیند کار گمرک آغاز می شود.

وی همچنین افزود: در اماکن مرتبط با انجمن بنادر محموله 150 کانتینری که اخیراً توسط انجمن بنادر در دادسرا و از سوی رئیس دادگاه و دادستان کل کشور اعلام شده و اطلاعات کافی در مورد بلیت ها وجود ندارد. و وسایل آنها اسناد و مدارک. کتابخانه های آنها تاکنون به گمرک تحویل نشده است و رسیدگی به آنها خارج از صلاحیت گمرک است و چرا باید از انجمن بنادر به تعیین و اختیار متصدی درخواست شود.

اکبرپور تائید کرد: هر گاه کالایی یا اطلاعات آن در گمرک اظهار شود و فهرست آن به عنوان کالای متروکه در گمرک اعلام شود، در اسرع وقت مراحل قانونی انجام خواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا