عمومی

کشاورزی برضد کشاورزی! – ترند روز

حتی از این نظر ، تفاوت های قابل توجهی بین مدیریت بخش کشاورزی و بخش آب در کشور وجود دارد. مدیر خدمات آب (وزارت نیروها تخمین می زنند که مصرف آب کشاورزی بیش از نود درصد آب مصرفی است ، اما در بخش کشاورزی (خانه های دولتی و کشاورزان) 70 درصد آب تخمین زده می شود. در هر دو مورد شکی نیست که بیشتر آب خشکی ایران برای تولید محصولات کشاورزی استفاده می شود. طبق اظهارات اخیر کاظم خاوازی وزیر کشاورزی در ایران قبل از انقلابمحصولات زراعی 27 میلیون تن تولید کرد که امسال به 130 میلیون تن افزایش می یابد.»(1) چنین افزایشی تقریباً پنج برابری باعث آلودگی آب و آبهای زیرزمینی کشور شده است. در مقابل ، ارزش افزوده بخش کشاورزی در رابطه با اقتصاد ایران تنها شش درصد است (2). به عبارت دیگر ، در امیدوار کننده ترین حالت ، هفتاد درصد آب کشور توسط شش درصد از ثروت ما مصرف می شود.

سطح زیر کشت پس از دوره انقلابی حدود بیست و چهار درصد افزایش یافت (3). اگرچه طبق این آمار ، خوش بینان می گویند تولید در هر منطقه از كشاورزی ایران تقریباً 5 برابر شده است ، اما چنین نیست و انتظارات در این منطقه كاهش یافته است. (یا انکار واقعیت ها). افزایش تولید در هر منطقه به رشد سطح آب بستگی دارد. به طور کلی ، تولید در مناطق کشاورزی آبیاری حدود ده برابر زمین خشک است. طی چهل سال گذشته ، سطح زیر کشت زمین خشک افزایش نیافته است و برعکس ، به دلیل خشکسالی های پی در پی ، این نوع کشاورزی کاهش یافته است. اما ، با احداث صدها سد بزرگ ، هزاران سد و سد کوچک (که به اشتباه “مدیریت آب” نامیده می شود) ، دولت آب کنترل شده را سه برابر افزایش داده است (از 15 میلیارد متر). سه تا چهل میلیارد) فقط در زمینه دویدن. . در بخش آبهای زیرزمینی ، همانطور که همه می دانند ، سطح آب به ده متر کاهش یافته است ، و اکنون ، با عملکرد بیش از 100 (یا حداقل تخمین) به احتمال زیاد ، 90٪ برداشت) از منابع تجدیدپذیر ، ما یک رکورد جهانی در خسارت منابع آب داریم. با این حال ، طبق استانداردهای بین المللی ، نباید بیش از 40 درصد منابع تجدید پذیر در همه کشورها وجود داشته باشد (4).

در واقع ، کشاورزی ما ، مانند بسیاری از بخشهای اقتصادی و فرهنگی دیگر ، از نظر کیفیت رشد چشمگیری داشته است. اثرات منفی این افزایش گسترده ، که نشان دهنده وخامت کشاورزی است ، در همه جای کشور قابل مشاهده است: به عنوان مثال ، با خشک شدن دریاچه ارومیه به دلیل توسعه زمین های قابل کشت ، که آسیب دیده است در بسیاری از استانها با تخریب سیستم کشاورزی بومی خوزستان و جنوب کرمان به دلیل سد سازی و انتقال آب ، در باغهای کوههای کردستان و چهارمحالوبختیاری ، با توسعه عجیب قطره قطره شدن آب و مسکن در ورامین و بوشهر بدون کاهش کامل مصرف آب ، با بحران کمبود آب در گیلان که بیش از میزان بارندگی است کشورهای اروپایی نیز بیشتر هستند ، برای صادرات بسیاری از میوه ها و سبزیجات که عمده ترین صادرات آب هستند و ….

پیش بینی می شود که کشاورزی ما با کاهش چشمگیر مناطق کشاورزی ، مصرف کل آب و استفاده از کودهای شیمیایی و سموم دفع آفات و ارزش افزوده در این بخش ، رونق یابد. تولید فعلی فقط با وام دادن به نسلها و خوردن سرمایه ما قابل انجام است.

* کارشناسان کشاورزی و محیط بانان

سال

1) ایرنا 5/6/2013

2) حمیدرضا جلالی ، دفتر کشاورزی در اداره آمار ایران در آغاز سال زراعی 98- 1397

3) محمدرضا جهانسوز ، مسئول بسیج مهندس کشاورزی و منابع طبیعی ، ترند روز ، 27/3/1397

4) هدایت فهمی ، کارشناس وزارت نیرو ، ترند روز ، 7/12/1395

47232

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا