اقتصادی

کاهش نرخ تورم نقطه‌ای و افزایش نرخ سالانه در آبان‌ماه

نرخ تورم ماهانه مهرماه از سوی مرکز تحقیقات آمار اعلام شد، اما نسبت به ماه قبل و سال گذشته رکود داشت اما نرخ تورم سالانه در این ماه همچنان رو به افزایش است.

به گزارش ترند روز، مرکز آمار ایران در گزارش قیمت مصرف کننده آبان ماه سال جاری که بعدازظهر امروز منتشر شد، اعلام کرد: نرخ تورم برای خانوارهای کشور به 44 درصد در سال رسید که نسبت به همین خبر 1.1 درصد است. در ماه قبل درصد افزایش نشان می دهد.

کاهش نرخ تورم در کشور

نرخ تورم درصد تغییر شاخص قیمت نسبت به ماه سال قبل است. نرخ تورم در آبان ماه امسال به 48.1 درصد رسید. این بدان معناست که خانوارهای کشور 48.1 درصد بیشتر از آبان 1400 برای خرید «کالاها و خدمات برابر» هزینه کرده اند.

نرخ تورم در آبان ماه 1401 نسبت به ماه قبل 0.5 درصد کاهش داشته است. نرخ تورم گروه اصلی «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» به 67.7 درصد رسید که سه واحد درصد کاهش و در گروه «تفریحات و خدمات» 36.9 درصد و غیرخوراکی ها 0.8 درصد افزایش یافت.

در عین حال نرخ تورم خانوارهای شهری 47.3 درصد بوده که نسبت به ماه قبل 0.4 واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این نسبت خانوارهای روستایی 52.3 درصد است که نسبت به ماه قبل 0.9 واحد درصد کاهش داشته است.

کاهش نرخ تورم ماهانه در هر خانوار

نرخ تورم ماهانه درصد تغییر شاخص قیمت نسبت به ماه قبل است. نرخ تورم ماهانه در آبان ماه امسال به 2.1 درصد رسید که نسبت به همین خبر در ماه قبل 0.9 درصد کاهش داشت. تورم ماهانه گروه های اصلی «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» 1.3 درصد و 2.7 درصد بوده است.

این در حالی است که نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری و روستایی 2.1 درصد بوده که برای خانوارهای شهری 1.1 درصد کاهش و برای خانوارهای روستایی 0.1 درصد افزایش داشته است.

افزایش نرخ تورم سالانه خانوارها

نرخ تورم سالانه درصد تغییر میانگین شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه قبل است. نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور در آبان ماه 1401 به 44.0 درصد رسید که نسبت به همین خبر در ماه قبل 1.1 واحد درصد افزایش نشان می دهد.

همچنین نرخ تورم سالانه خانوارهای شهری و روستایی 43.3 درصد و 47.4 درصد بوده که برای خانوارهای شهری یک واحد درصد و برای خانوارهای روستایی 1.2 درصد افزایش داشته است.

قیمت ها در این ماه ممکن است تغییر کند

در گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «میوه و خشکبار» و گروه «سبزیجات» (گوجه فرنگی و پیاز) است. در گروه اصلی «کالاها و خدمات غیرخوراکی»، گروه «بهداشت و دارو» (دارو) و اجاره بها بیشترین افزایش را نسبت به ماه قبل دارند.

همچنین در این ماه قیمت گروه «روغن ها و چربی ها» (روغن های جامد نباتی و روغن های مایع) نسبت به ماه گذشته کاهش یافت.

تغییر نرخ تورم سالانه آبان ماه 1401 برای دهک های مختلف از 41.7 درصد برای دهک دهم به 50.2 درصد برای دهک دهم است.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا