کاهش عرضه گوشت مرغ در بازار

وزن گوشت عرضه شده برای انواع مرغ های کشتار شده در کشتارگاه های کشور در آبان ماه سال جاری 150 هزار و 624 تن گزارش شده است که بیشتر از سایر انواع مرغ، قسمت گوشت گاو (مرغ و مرغ) است.

به گزارش ترند روز، در گزارش امروز مرکز آمار ایران از عرضه گوشت مرغ در کشتارگاه های رسمی کشور در ماه گذشته، گفته شده است که بر اساس نتایج این بررسی، ۱۴۷ هزار و ۸۱۳ تن گوشت مرغ (مرغ و جوجه) تولید شده است. . ، که بخشی از 98.1 است این درصد از وزن گوشت مرغ ارائه شده است. همچنین گوشت بوقلمون با 1266 تن، شترمرغ با 132 تن و سایر انواع مرغ 1413 تن به ترتیب 0.8، 0.1 و 1 درصد وزن گوشت مرغ عرضه شده است.

با مقایسه عملکرد کشتارگاه ها در سال گذشته با آبان ماه امسال می توان دریافت که عرضه گوشت گاو به کشتارگاه های رسمی اینجا 11 درصد در کشور کاهش یافته است. عرضه گوشت در آبان ماه نسبت به سال گذشته 11 درصد، بوقلمون 52 درصد، بلدرچین 61 درصد، شترمرغ 8 درصد و سایر مرغ ها 20 درصد کاهش داشته است.

همچنین نتایج طرح بررسی حاکی از آن است که میزان عرضه گوشت مرغ در کشتارگاه های کشور در آبان ماه 1401 نسبت به ماه قبل (مهرماه) حدود 14 درصد افزایش نشان می دهد.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا