عمومی

کاری با دوست آقای وزیر نداشته باشید!

در حالی که خیلی ها منتظر بودند علی مرادی رئیس فدراسیون سنگین وزن را به رئیس جدید بسپارد، ناگهان ورق برگشت! شنیده ها حاکی از آن است که از صبح امروز حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان مصاحبه ای انجام داد و آب پاکی به دست همه منتقدان و منتظران ریخت. بدون شک علی مرادی به عنوان رئیس فدراسیون خوب پیش رفت و چراغ های فدراسیون را حفظ کرد.
آقای وزیر، روزی که از مجلس رای اعتماد گرفتید، شعار اصلی شما این بود که «ورزشکار» هستید. شما بیرون آمدید که اوضاع در فدراسیون ورزشی خوب پیش می رفت و علی مرادی آتش را نگه داشت؟ اما من همچنین آرزو می کنم حداقل از این نظر به لب های شما برسد. چند روز پیش پولادگر مصاحبه ای انجام داد و گفت کار آخر این هفته تمام می شود. آقای وزیر! اگر فکر نمی کنید علی مرادی در فدراسیون سنگین وزن نگه داشت، در سایر فدراسیون ها چراغ روشن است!

251 251

دکمه بازگشت به بالا