استان ها

پایان نهال کاری در 187 هکتار عرصه های بیابانی گرمسار

به گزارش خبرگزاری ترند روز استان سمنان، شاه حسینی گفت: وسعت بیابان شهرستان 282 هزار هکتار است و برای اجرای طرح درختکاری، زراعت، زراعت و آبیاری در مساحت 187.5 هزار هکتار است. هکتار با زالزالک. ، نوعی آتریپلکس و قره داغ در منطقه غرب. منصوب در کهک.
وی گفت: برای اجرای این طرح در سال 1400 نه میلیارد و دویست و چهل و نه میلیون ریال به اعتبار ملی اختصاص یافت.
شاه حسینی گفت: هدف از اجرای این طرح حفظ خاک و افزایش پوشش گیاهی و مقابله با ریزگردها است.
وی افزود: این منطقه فاقد پوشش گیاهی است و امیدواریم این مزرعه باعث افزایش پوشش گیاهی و حفاظت خاک در این منطقه شود.
شاه حسینی در خاتمه خاطرنشان کرد: سعی شده از گونه های بومی منطقه که با اقلیم و کم آبی منطقه سازگاری دارند برای کشاورزی استفاده کنیم.

48

دکمه بازگشت به بالا