عمومی

پاسداشت هادی خانیکی؛ زندگی او گفت وگوست

آنچه می بیند، آنچه می شنود، آنچه می گوید، آنچه می بیند، در زندگی با موقعیت حریفش مطابقت دارد. در مواجهه با دیگران و مشکلات و امور اجتماعی، حاضر است بیش از آنچه در ابتدا دیده است ببیند. با شگفتی ها و خلاقیت های جدید شگفت انگیز است. این نوع رویکرد مهمترین جنبه یک مکالمه واقعی است. این به معنای قانع نشدن به آنچه در نظرات به ذهن می رسد، مشاهده و احتیاط است. به همین دلیل است که کار او محتوای تمیز و جذابی دارد.

قدرت او به دنبال شگفتی ها و خلاقیت های جدید است. در بیشتر نوشته ها و گفتارهای او چند نکته جدید و چند رویکرد جدید وجود دارد که ممکن است هر دو موضوع پژوهشی باشد. کسی که کارش جست و جوی شگفتی های زندگی و شگفتی هاست، اینجا هم در امر بیماری ها و حالات، همین بینش را می یابد و در گفتگو قدرت تازه ای می یابد.
ابتدا بیمار با خود گفت و گو می کند و در چنین گفت وگویی راز گرانبهای خود را بهتر می فهمد و به دلیل چنین موقعیتی راه های جدیدی برای بیان آن پیدا می کند. ارتباط و همدلی می تواند در درمان بیماری و جنبه های آن موثر باشد. دیگر اینکه نقش مهم ارتباط و ارتباطات انسانی به طور کلی در فرآیند مقابله با بیماری و تبدیل آن به زمان در ازای ضرر، ممکن است موفقیت آمیز باشد.
در این صورت اگر امید ظاهر شد و ظاهر شد، بیماری از بین می رود. زندگی به قول استاد خانیکی یک دیالوگ است. چه به خودت، چه به دیگران، چه به خدا و چه به بیماری…

در طول زندگی، می توانید یک مکالمه را شروع کنید و شگفت زده شوید و با موجودات جدیدی آشنا شوید. خلقت جدید شفا دهنده بیماری است… در این نگرش است که خداوند می فرماید بیماری انسان را به جاهای دیگر می برد پس بهتر است صحبت کنیم و خدا را ببینیم.
علاوه بر دعای رایج برای شفای پروردگار عزیز، می خواهم بگویم که بهتر است برای پروردگار دعا کنید، یاد بگیرید و در راه او قدم بردارید. یعنی رفتن به محل بحث و هیجان واقعی. به این ترتیب، تمرین کنید و با آن پشتکار داشته باشید تا موانع را از بین ببرید. انجام این کار بهترین دعا برای بهبودی او و شفای دردهای جامعه است که او را مجروح و بیمار کرده است.

* فعال اجتماعی و عضو هیئت مدیره موسسه گفتگو

پاسداشت هادی خانیکی;  زندگی او یک دیالوگ است

دکمه بازگشت به بالا