اجتماعی

نیروهای پاره وقت چه طور می‌توانند سابقه بیمه‌ای خود را کامل کنند؟

مدت هاست که سازمان تامین اجتماعی ضوابط اجرایی تکمیل سوابق پرداخت حق بیمه در قسمتی از ماه و امکان تکمیل سوابق افراد شاغل “پاره وقت” در مراکز و کارگاه های مختلف را ابلاغ کرده است. . و حق بیمه از کارفرما فقط برای ساعات و روزهای معین.

به گزارش ترند روزطبق ضوابط اعلام شده از سوی سازمان تامین اجتماعی، فردی که به صورت نیمه وقت (قسمتی از یک ماه) در کارگاهی مشمول قانون تامین اجتماعی کار می کند و سابقه پرداخت حق بیمه را دارد، در صورت تمایل می تواند ضوابط مربوطه باید درخواست خود را مبنی بر پرداخت حق بیمه برای بخشی از ماه ارسال و سوابق پرداخت حق بیمه را در پایان قرارداد تکمیل نمایند.

لازم به ذکر است که ارائه درخواست، قرارداد و پرداخت جزئی حق بیمه یک ماهه فقط در طول عمر بیمه شده امکان پذیر است و پذیرش درخواست از بازماندگان مقدور یا بدون توجه به شرایط نمی باشد.

شرط سنی متقاضی برای تکمیل رکورد بخشی از ماه است

حداکثر سن برای پذیرش درخواست متقاضی برای تکمیل سوابق پرداخت حق بیمه و سابقه کسر ماهیانه برای آقایان و بانوان همه 50 ساله در تاریخ ثبت درخواست است.

در صورتی که سن متقاضی در زمان ارائه درخواست از سن تعیین شده بیشتر باشد، پذیرش درخواست وی منوط به داشتن سابقه بیمه قبلی برابر با سن بالاتر از سن تعیین شده است.

همچنین کلیه متقاضیان بیمه شده که حداقل 10 سال سابقه خرید بیمه داشته باشند امکان اعمال شرط سنی را نخواهند داشت.

متقاضی این قاعده در صورت ادامه پرداخت بیمه و داشتن شغل در هر روز از سال می تواند با ارسال درخواست سوابق آینده خود را تکمیل و یک بار قرارداد را تکمیل کند و نیازی به تمدید قرارداد برای سال آینده نیست. .

در صورت تأخیر بیش از یک سال در پرداخت حق بیمه به صورت اقساط ماهانه، پذیرش درخواست مجدد منوط به شرط سنی 50 سال و سایر شرایط مندرج در قوانین فوق الذکر می باشد. .

سازمان تامین اجتماعی موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ درخواست، حقوق یا عدم صلاحیت بیمه شده را تعیین و مراتب را کتباً به متقاضی اعلام کند. متقاضی باید ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ با مراجعه به سازمان قرارداد منعقد کند، البته اگر بیش از سه ماه از تاریخ نوشتن درخواست تا انعقاد قرارداد نباشد.

امکان پرداخت حق بیمه به صورت اقساط ماهانه از تاریخ درخواست

ذینفع مجاز است در تاریخ تسلیم تقاضا بخشی از ماه اول خود را پرداخت کند و عدم وجود سوابق قبلی مربوط به اولین درخواست شرط پرداخت نخواهد بود.

نحوه و تاریخ بیمه نامه

با توجه به درخواست ارسالی و قرارداد امضا شده، متقاضی باید از ابتدای آذرماه تا پایان بهمن ماه هر سال برای دریافت نامه پرداخت کند. ۶ ماه اول حق بیمه را بپردازید و از اول خرداد ماه سال بعد تا آخر مرداد همان سال برای گرفتن برگ ها پول پرداخت کرد. پرداخت حق بیمه شش ماهه دوم همکاری.

– در صورت پرداخت هزینه بیمه خارج از زمان تعیین شده توسط متقاضی، امکان پذیرش سند وجود ندارد و باید مبلغ پرداختی به وی مسترد شود.

سهم حق بیمه چقدر است؟

27 درصد سهم حق بیمه برای متقاضیان این قانون با استفاده از تعهدات قانون تامین اجتماعی (به استثنای پرداخت غرامت ناشی از بیماری و بارداری).

– پرداخت 3 درصد حق بیمه مربوط به حمایت از این ماده به موجب ماده (28) قانون تامین اجتماعی به عهده دولت خواهد بود. همچنین نتیجه پرداخت حق بیمه قسمتی از ماه را به دلیل کم کاری بیمه در این مدت ثبت کنید. معیاری برای فعالیت هایی مانند رکوردهای سخت و مخرب نخواهد بود.

– حقوق روزانه به عنوان مبنای پرداخت حق بیمه، حقوق روزانه ماهی است که سابقه پرداخت حق بیمه به عنوان بخشی از ماه ایجاد می شود، در صورتی که کمتر از آخرین حقوق کمتر نباشد. بیش از مصوب شورای عالی کار و بالاتر از حداکثر حقوق مصوب نیست.

چه اتفاقی می افتد اگر فردی همزمان بیمه شود و در جای دیگری بیمه شود؟

در صورتی که متقاضی در بخشی از ماه حق بیمه را پرداخت کرده یا خواهد پرداخت، چنانچه مشخص شود همزمان سابقه پرداخت حق بیمه نزد سازمان تامین اجتماعی و یا عناوین مشابه نزد سایر صندوق های بیمه ای را داشته باشد، مبلغ پرداخت شده است. در دوره متناقض باید به همین ترتیب، به او برگردانده شود و فایل ایجاد شده برای این کار باید حذف شود.

در صورت وجود بازه زمانی برای پرداخت حق بیمه نزد سازمان تامین اجتماعی یا سایر صندوق های بیمه ای، مبلغ پرداختی در دوره های معارض باید به درستی مسترد و سوابق ایجاد شده برای اجرای این اصل حذف شود.

به گزارش ترند روز، متقاضی می تواند با مراجعه به سامانه خدمات خارج از سازمان تامین اجتماعی و با دسترسی به منوی پرونده تکمیل سوابق بیمه /بیمه/پرداخت اطلاعات را تایید و تایید کند. قوانین و اعلامیه توافق، به توافق مربوطه خاتمه می دهد.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا