علمی و پزشکی

نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از قانون شفافیت مسنثنی شدند؟

سخنگوی کمیسیون مجلس نمایندگان دیروز از تعدیل دو ماده پلان شفافیت برای سه قوه این کمیسیون و تعدیل پلان شفافیت این سه قوه خبر داد. اما مواد 1-5 (1 طرح مورد استناد به کمیسیون تقدیم شد، جلسه ای با حضور مسئولان اجرایی و کارشناسان مرکز تحقیقات تشکیل و با اصلاح مواد به تصویب رسید) این دو.
در همین حال، محمدتقی نقدعلی، نماینده مجلس گفت: این طرح همچنان در حال بررسی و ارائه در مجلس است و هیچ طرحی تصویب نشده است.

نقدعلی

بیشتر بخوانید:

به گفته روح الله، شایستگی اصلاحات در دو بند طرح شفافیت قوای سه گانه شورا و امور خارجه اعمال شد. بر اساس مصوبه کمیته بندهای 1-4 بند (1) مقرر شد تبصره ای درج شود و در این تبصره شورای امنیت ملی، شورای تامین اعتبار استان ها و شهرستان ها. همچنین تبصره‌های زیر در بندهای ۱ تا ۵ این ماده به منظور استثناء ارتش، وزارت اطلاعات و موارد طبقه‌بندی شده توسط شرکت انرژی اتمی بر اساس مقررات این قانون اصلاح شده است.

نقدعلی بر خلاف این دیدگاه معتقد است تنها مشکل امنیت این سازمان ها همه اطلاعات آنها نیست. گفت و گو با محمدعلی نقدعلی، نماینده خمینی و عضو کمیته کشاورزی، آب و منابع طبیعی را بخوانید.

اهمانطور که در شورای ملی پیشنهاد شد، طرح شفافیت قوای سه گانه مورد بازنگری و به روز رسانی قرار گرفته است. آیا هیچ نهاد و سازمانی از این طرح مستثنی یا حذف شده است؟ جزئیات این طرح را توضیح دهید.
هیچ اصلاحی صورت نگرفته و این طرح در مجلس در حال بررسی است. و همانطور که توسط نمایندگان پیشنهاد شده است تغییر می کند. پیشنهاد نمایندگی اگرچه عناوین کلی تمامی نهادها و سازمان ها را در بر می گیرد، اما نمونه ای خاص برای این موسسات ارائه می دهد. یعنی پیشنهادهایی که ارائه می شود معمولا برای یک موسسه یا تایید موسسات خاص ارائه می شود، اما اگر موسسه ای از چنین شفافیتی مبرا نباشد نه.

در برخی موارد استثنا اظهار نظر مبهم در مورد اطلاعات نظامی است. نمایندگان همچنین پیشنهاد کردند که برخی نهادها باید مخفی بماند. از آنجایی که پیشنهادات زیادی مطرح شد، این نظر برای دریافت چکش و نظرات نمایندگان به کمیسیون ارسال شد تا حوزه حریم خصوصی تنها بخشی از چارچوب مسائل امنیتی باشد و تخلفات در این سیستم های امنیتی تحت عنوان شفافیت است. . .

یعنی ارتش، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی نمی توانند از مفاد این قانون فرار کنند؟
این سازمان ها عموماً غیر ایزوله و در گونه ای جدا شده هستند. گاهاً نمایندگان پیشنهاد داده اند که حوزه استثناء این سازمان ها فقط در حوزه حراست باشد و در موارد ناامنی و محرمانگی هیچ استثنایی وجود نداشته باشد. گاهی اوقات پیشنهادات نمایندگان با نظراتی همراه می شد که پس از جمع بندی برای ارائه به مجلس شورای ملی به کمیته ارائه می شد.

در مورد این تفاسیر، هیچ برنامه ای برای اصلاح و تبعیض در شفافیت سه قوه مصوب مجلس وجود نداشت، درست است؟
بله، تاکنون هیچ طرح و بازسازی مصوب نشده و اتفاق جدیدی نیفتاده است.

نقش طرح شفافیت چه زمانی تعریف و بررسی می شود و در دستور کار دادگاه آزاد مجلس قرار می گیرد؟
عجله کن! این طرح شفاف در دست بررسی و در دستور کار قرار دارد. در این موارد پس از تحویل به کمیسیون، یکی دو روز دیگر وارد صحن علنی می شود و به روال معمول خود می پردازد و در نهایت طرح مشخص می شود.

آیا غیر از برخی سازمان ها اصلاحات یا پیشنهاد دیگری وجود دارد؟
خیر، پیشنهاد دیگری وجود ندارد و در نهایت مقرر شد این کارگروه طی ماه های آینده اصلاحات و پیشنهادات تکمیلی نمایندگان را جمع آوری و لایحه نهایی را مجدداً در کمیسیون ارائه کند.

21217

دکمه بازگشت به بالا