فرهنگ و هنر

نگوییم «نهار» و «واگیردار»! – ترند روز

در یادداشتی از مهدی قنواتی می خوانیم که چرا «ناهار» در معنای غذا و «حرکت» اشتباه است.

به گزارش ترند روز، در این مقاله با عنوان «درباره چند کلمه» که در مجله انجمن ویراستاران (سال اول، شماره 4) منتشر شده است، می خوانیم:

«ناهار و ناهار

هر دوی ما فارسی داریم، اما این بدان معنا نیست که هر دو فارسی هستیم. واژه ناهار از کلمه فارسی گرفته شده و به معنای غذا است. «ناهار» از عربی به فارسی آمده و به معنای «روز» است در مقابل «شب» به معنای «شب». «ناهار» در فرهنگ فارسی به معنای وعده غذا ثبت نشده است، بنابراین ناهار را باید به معنای وعده غذا و ناهار را به معنای روز به کار برد. برخی می گویند بر اساس نظریه اقتصاد یا غیرت زبانی، طبیعی بود که ایرانیان یک کلمه تحت اللفظی را از دست می دادند و به کلمه ای کوتاه تر تبدیل می شدند، یعنی ناهار را به ناهار تبدیل می کردند. اما این قاعده در مورد این کلمه صدق نمی کند; در عرف ناهار به معنی غذاست و در متن فقط از «ناهار» استفاده شده است و نه «ناهار» که نشانه فقر زبانی نویسنده است.

پراکنده و پراکنده

«واگیر» دو عنصر دارد: پیشوند «وا» و «ابن مزاره» به معنای «گرفتن». پیشوند “va” معانی زیادی دارد. یکی از این معانی این است که «باز» به معنای «دوباره» و «وا» در زبان متعدی به معنای «دوباره گرفتن»، «دریافت» یا «دریافت» است. «گیر» در این کلمه ابن مزارعی است که معنای عملی دارد. در پزشکی به بیماری قابل انتقال به انسان «واگیر» می گویند.

حال اگر کلمه دار را به انتقال اضافه کنید و کلمه انتقال را انجام دهید تبدیل به گیرنده می شود. در این صورت علاوه بر اینکه معنی را زیاد نکردیم، معنای اصلی را نیز تغییر دادیم و مبهم کردیم. بنابراین، کلمه «حرکت» اشتباه است; از آنجایی که ما در معناشناسی به کلمه یا کلمه دیگری نیاز نداریم و اگر کلمه یا عبارتی شبیه به معنای بیماری عفونی به کلمه عفونی اضافه کنیم، معنی آن را تغییر داده ایم.»

انتهای پیام/

دکمه بازگشت به بالا