عمومی

موسسه های پژوهش اسلامی و بحران ناکارآمدی (قسمت سوم)

در گفتار حضرت علی (ع) زمان یکی از شرایط فطرت انسان شمرده شده است (بحارالأنوار، ج 75، ص 80) زیرا با نور می توان زندگی و با هم بودن را داشت. با جامعه و مهمتر از همه، برنامه ریزی در امور اجتماعی، به ویژه برای کسانی که در آن هستند، امکان داشتن موقعیت موفق وجود دارد. این موضوع در دنیای امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد. تغییرات روزانه و سریعی که ما تجربه می کنیم، هر انسان عاقلی را به شناخت موقعیت و برنامه ریزی و حرکت بر اساس آن سوق می دهد و به طور کلی مدیریت جز آن معیار دیگری ندارد.
مردم نباید تغییر را رد کنند یا از آن بترسند و نادیده گرفتن آن غیر منطقی و عاقلانه است. راه حل منطقی تصمیم گیری بر این اساس است. همچنین در زمینه پژوهش نیز این مقوله علاوه بر دو نکته قبلی – مشکل و تسهیل فرآیند – از اهمیت بالایی برخوردار است، مگر اینکه مشکلات خاص و غیر مأموریتی رعایت شود.
تردیدی نیست که آنچه به عنوان نتیجه تحقیق/تولید در یک پژوهشکده اسلامی – مانند پژوهشکده علوم و فرهنگ اسلامی که نویسنده عضو آن است – ارائه می شود، باید مطابق با نگرش و سلایق باشد. مخاطب و بیشتر نکته مهم این است که زمان بخواهیم توضیح این است که:
آ. جریان گسترده اطلاعات از همه جهات، امکان دسترسی آسان به درخواست، جستجوی آسان با کلمات ساده و قابل درک برای همه و همچنین آزادی دسترسی به آنچه مورد نیاز است، باعث می‌شود افراد از مقالات طولانی با ادبیات اجتناب کنند. روش‌های سنتی، با رویکردی غیر ابتکاری آمیخته با رویکرد از بالا به پایین، خفه‌کننده هستند.
ب مهمترین شرط زمان رسیدن به نتیجه در کمترین زمان ممکن است. جریان سریع تغییرات باعث شده است که همه تا حد امکان سریع عمل کنند و مردم دیگر وقت خود را با هزینه های غیر ضروری تلف نکنند. چنین افرادی برای فعالیت های سنتی در زمینه مطالعاتی و پژوهشی و یا اصرار بر روش قدیمی.
بر این اساس باید به نتایج جستجو و نوع عرضه محصول و حداقل به دور از روش معمول فکر کنید. چیزی که در ابتدا به ذهن می رسد این است که فضای مجازی باید در اولویت اول ارائه نتایج باشد. نکته دیگر اینکه نتایج باید در قالب مقالات کوتاه حداکثر 1500 کلمه ارائه شود و در صورت لزوم به عنوان یک مقاله کوچک در نظر گرفته شود. سه قطعه دیگر به صورت کلیپ کوتاه منتشر خواهد شد. چهارم ارائه تحقیق با استفاده از فرم هنری و در نهایت انتشار گروهی از مطالب در قالب یک جمله یا یک پاراگراف.
واضح است که چنین تنوعی مخاطب را با محقق پیوند می دهد و آنها را به مسئله تحقیق نزدیک می کند.
اگر مقاله را دوست دارید، در پسوند آن مشترک شوید.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. a.vasei@isca.ac.ir

دکمه بازگشت به بالا