استان ها

مشوق‌های دولت برای سرمایه‌گذاری ارزی به اتباع همسایه

معاون اول رئیس جمهور از اصلاح این مصوبه مربوط به تشویق دولت به معرفی پول و سرمایه خارجی از کشورهای همسایه با هدف تسهیل در اجرا خبر داد.

به گزارش خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری آنا، هیئت دولت در جلسه 23 فروردین ماه سال جاری به پیشنهاد وزارت اقتصاد و دارایی و بر اساس اصل (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. . ایران در اصلاحیه مصوبه دولت در خصوص اعطای مشوق هایی مانند مسکن و… در دسترسی به پول و سرمایه از کشورهای همسایه با دیدگاه تسهیل کننده منطبق بود.

بر این اساس وزارت کشور باید حداکثر ظرف یک ماه پس از تایید و اعلام وزارت امور اقتصادی، حداقل یکصد هزار دلار به ارزهای دیگر در ذخایر دائمی یا به همین میزان در ایران سرمایه گذاری کند. و امور مالی صدور اجازه اقامت 5 ساله.

همچنین صدور و تمدید مجوز اقامت از وزارت کشور برای سرمایه‌گذاران خارجی، مدیران و کارشناسان سرمایه‌گذاران خارجی، مدیران و کارشناسان خارجی در شرکت‌های اقتصادی استفاده‌کننده از سرمایه‌های خارجی و همسر و فرزندان زیر 18 سال آنها. سن. زنان و پدران مجرد و مادران تحت تکفل افراد مذکور که بنا به درخواست انجمن اقتصادی و فنی و سرمایه گذاری ایران صورت گرفت از 3 سال به 5 سال افزایش یافت.

بر اساس مصوبه دولت، دبیرکل شورای عالی باید با بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و دولت و تجارت آزاد-صنعتی و اقتصادی به ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی همکاری کند. مناطق و برنامه های کشوری و ترتیبات بودجه، ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ. این تصویب نامه دستورالعمل اجرایی مربوط به افزایش روش ورود سرمایه در کشور برای سپرده ها و سرمایه گذاری های بلندمدت ارزی از جمله بانک های خارجی و معرفی آنها به استفاده از سپرده های خارجی و متقاضیان سرمایه گذاری را تهیه می کند.

همچنین این افراد برای بهره مندی از دانش و مهارت علما و نخبگان غیرایرانی در صورت برخورداری از استانداردهای بالا از مزایای شهروندی به جز شهروندی و احراز مناصب مذکور در ماده (982) ق.م. قانون مدنی

معاون اول رئیس جمهور همچنین آیین نامه اجرایی قانون توسعه صنعت جهانگردی و جهانگردی ایران که در سیزدهمین جلسه شهریور ماه 1401 به تصویب هیأت وزیران رسید برای اطمینان از نظر شورای اسلامی اصلاح شد. و مصوبه قانون. اختلاف نظر در مورد اصلاح آیین نامه اجرایی قانون گردشگری و توسعه صنعت گردشگری ایران.

بر اساس اصلاحیه این آیین نامه، مرجع مجاز ارائه تسهیلات مقرر در قانون گردشگری و توسعه صنعت گردشگری ایران با رعایت شرایط مندرج در ماده (24) بند (1) و تبصره (6) ماده (7) قانون اجرای سیاست کلی (44) قانون اساسی است.

این مراجع عبارتند از: دستگاههای اجرایی مطابق ماده (86) این قانون، ماده (5) قانون مدیریت خدمات عمومی و ماده (5) قانون حسابداری کشور، شوراهای شهرهای اسلامی و روستاها، مجلس ایالتی تجارت، صنعت، معدن و کشاورزی در ایران، همکاری با گروه‌های ایران و ایران، تشکل‌های اقتصادی و غیراقتصادی، اتحادیه‌ها، شوراها، مجامع و اتحادیه‌ها یا نمایندگان مستقیم یا غیرمستقیم آنها، ادارات تحت صلاحیت دادگاه‌ها و مؤسسات، انجمن‌ها و سازمان های تحت کنترل آنها کنترل مقام معظم رهبری و سایر مراجع بر اساس مصوبه هیئت رفع و بهبود فضای کسب و کار و نیز ابزارهای اساسی کار.

انتهای پیام/

دکمه بازگشت به بالا