اجتماعی

مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا بالاتر از ایدز و مالاریا

رئیس اداره سلامت هوا و تغییرات اقلیمی وزارت بهداشت با بیان اینکه سالانه 7 میلیون مرگ زودرس ناشی از آلودگی هوا است، گفت: سالانه بیش از 6 نفر بر اثر آلودگی هوا در جهان جان خود را از دست می دهند. . دو برابر تعداد افرادی که بر اثر مالاریا می میرند و بیش از 4 برابر تعداد افرادی که در اثر ایدز می میرند.

دکتر. عباس شاهسونی در گفت وگو با ترند روزوی با بیان اینکه آلودگی هوا به یکی از معضلات اصلی شهرهای جهان تبدیل شده است، گفت: گسترش شهرها، رشد جمعیت، رشد بخش صنعت، حمل و نقل و شیوه های نادرست مصرف نگرانی ها را نسبت به شهرها افزایش داده است. شیوع بیماری آلودگی هوا، اما این آلاینده ها تاثیر منفی بر سلامت، رفاه جامعه می گذارند. آلودگی هوا یکی از تهدیدهای عمده زیست محیطی است و جوامع با کاهش سطح آلودگی هوا می توانند بار بیماری های قلبی عروقی، بیماری های قلبی، سرطان ریه و بیماری های حاد و مزمن تنفسی را کاهش دهند. دستورالعمل های سازمان جهانی بهداشت در سال 2005 نشان می دهد که کاهش غلظت ذرات PM10 از 70 میکروگرم بر متر مکعب به 20 میکروگرم در متر مکعب، میزان مرگ و میر را تا 15 درصد کاهش می دهد.

سالانه ۷ میلیون نفر به دلیل آلودگی هوا جان خود را از دست می دهند

وی افزود: در سال 2019، سازمان بهداشت جهانی برآورد کرد که آلودگی هوای بیرون و داخل شهرها و مناطق روستایی سالانه باعث بیش از 7 میلیون مرگ زودرس می شود. همچنین بر اساس گزارش سال 2019 مشخص شد که در دنیا به طور متوسط ​​حدود 54 درصد از مرگ‌های زودرس مربوط به آلودگی هوای خارجی است که ناشی از بیماری ایسکمیک قلبی و عروقی است. همچنین هفت درصد از مرگ‌های زودرس ناشی از سرطان ریه و 19 درصد از مرگ‌های زودرس ناشی از بیماری‌های مزمن ریوی با آلودگی هوای بیرون مرتبط است.

آلودگی هوا؛ چهارمین علت مرگ و میر در سراسر جهان

رئیس اداره سلامت هوا و تغییرات اقلیمی وزارت بهداشت با اشاره به اینکه آلودگی هوا بر اساس گزارش اپیدمی چهارمین عامل مرگ و میر در جهان است، اخیرا گفت: آلودگی هوا در کشورهای پیشرفته چهارمین عامل مرگ و میر در جهان است. علل جهانی مرگ پس از خطر متابولیک غذا و دود سیگار. در این میان، در کشورهای در حال توسعه، آلودگی هوا سومین عامل مرگ و میر است.

وی با توصیف آلودگی هوا به عنوان بزرگترین تهدید بهداشتی در جهان، گفت: در سال 2019 از هر 9 نفر یک نفر بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست داده است.

مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا بیشتر از ایدز و مالاریا است

وی افزود: امروزه 99 درصد جمعیت جهان در مناطقی زندگی می کنند که میزان آلودگی هوا زیاد است (غلظت سالانه ذرات معلق PM2. 5 بالاتر از دستورالعمل های سازمان بهداشت جهانی یعنی بیش از 5 میکروگرم بر متر مکعب است) . شایان ذکر است که این ریسک در کشورهای با درآمد متوسط ​​و کم بیشتر است. خطر مرگ کودکان زیر پنج سال در کشورهای کم درآمد در اثر قرار گرفتن در معرض آلودگی هوا 60 برابر بیشتر از کشورهای پردرآمد است. علاوه بر این، آلودگی هوا سالانه 6 برابر بیشتر از مالاریا و بیش از 4 برابر بیشتر از ایدز در سراسر جهان جان خود را از دست می دهد.

تعداد مردانی که زود می میرند به دلیل آلودگی هوا است

وی با تاکید بر اینکه کودکان و سالمندان از آسیب پذیرترین افراد از آلودگی هوا هستند، گفت: در سال 1392 حدود پنج درصد مرگ و میر کودکان زیر پنج سال و 10 درصد مرگ و میر بزرگسالان بالای 50 سال در سال 1392 گزارش شده است. آلودگی هوا. این الگوی سنی مرگ و میر از سال 1369 تاکنون تغییری نکرده است، از سوی دیگر، در تمامی گروه های سنی و در تمامی دوره ها، سهم مردان از مرگ و میر زودرس ناشی از آلودگی هوا بیشتر از زنان گزارش شده است.

مرگ و میر زودرس ناشی از آلودگی هوا طی 23 سال 30 درصد افزایش یافته است

وی افزود: از سال 1990 تا 2013 مرگ و میرهای زودرس ناشی از PM2.5 30 درصد افزایش یافته و مرگ و میر جهانی از 2.2 میلیون به 2.9 میلیون نفر در سال افزایش یافته است. 63 درصد و این هزینه ها به 3.55 تریلیون دلار رسید که نشان دهنده بدتر شدن آلودگی هوای مردم است. همچنین هزینه از دست دادن مشاغل ناشی از آلودگی هوا با PM2.5 از 103 میلیارد دلار به 144 میلیارد دلار در سال افزایش یافته است.

وی با اشاره به اینکه هوا یکی از اساسی ترین نیازهای جسمانی انسان است، گفت: تصور زندگی بدون هوا حتی برای چند دقیقه غیرممکن است و این در حالی است که با توجه به این واقعیت است. به آخرین گزارش در مورد بار بیماری. ، چهارمین عامل مرگ و میر در جهان و بزرگترین تهدید است.محیط زیست برای سلامت انسان آلودگی هوا است. بر اساس آخرین گزارش سازمان جهانی بهداشت، آلودگی هوای بیرون و داخل خانه سالانه باعث بیش از 7 میلیون مرگ زودرس در سراسر جهان می شود که به این معنی است که از هر 9 نفر یک نفر بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می دهد.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا