استان ها

سینماهای خراسان رضوی سال ۱۴۰۲ چقدر فروختند؟

ترند روز/خراسان رضوی رئیس گروه امور سینمایی، سمعی و بصری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی میزان فروش و تعداد مخاطبان سینماهای استان در سال ۱۴۰۲ را اعلام کرد.

سوسن محمدزاده در گفت‌وگو با خبرنگار ترند روز درباره تعداد مخاطبان سینماهای خراسان رضوی در سال ۱۴۰۲ اظهار کرد: پارسال در مجموع ۵۵ فیلم در سینماهای خراسان رضوی اکران شدند که بیش از سه میلیون و ۳۵۰ هزار نفر مخاطب داشتند.

وی با اشاره به افزایش ۸۳ درصدی مخاطبان سینما در خراسان رضوی در سال ۱۴۰۲ نسبت به وضعیت مشابه در سال گذشته، بیان کرد: سال ۱۴۰۱ در کل، ۴۸ فیلم روی پرده در سینماهای خراسان رضوی رفت و بیش از یک میلیون و ۸۲۰ هزار نفر مخاطب داشت.

رئیس گروه امور سینمایی، سمعی و بصری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی درباره میزان کل فروش فیلم‌های اکران‌شده در سال ۱۴۰۲ گفت: سال گذشته ۵۵ فیلم روی پرده در مجموع ۱۰۰ هزار و ۵۲۵ سانس فروش داشتند که میزان فروش کل را به بیش ۱۴۰ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان رساند.

محمدزاده با اشاره به مقایسه میزان فروش سینماهای خراسان رضوی در سال ۱۴۰۲ نسبت به وضعیت مشابه در سال ۱۴۰۱، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۱ در مجموع ۴۷ فیلم روی پرده بود که ۷۱ هزار و ۳۳۱ سانس فروش داشتند و میزان فروش کل به بیش از ۵۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان رسید.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا