اجتماعی

سازوکار ایجاد رشته‌های جدید فنی/ آمار هنرستانی‌ها از یک میلیون نفر گذشت

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه توسعه ما در حوزه متناسب با نیاز بازار کار است، گفت: در حال حاضر یک میلیون و 83 هزار دانش آموز در هنرستان مشغول به تحصیل هستند که در سال گذشته استثنایی بود. و آماری در کشور نداریم.

محمدمهدی کاظمی در گفت وگو با ترند روزدر مورد روند ایجاد رشته های جدید در معاونت آموزش فنی و حرفه ای و همکارانش گفت: رشته های جدید عمدتا بر اساس نیازسنجی ایجاد می شود.

وی افزود: اگر تقاضایی از سوی بازار کار، صنعت و کسب و کار وجود داشته باشد، به آن توجه می شود، اما در مجموع توسعه ما متناسب با نیاز بازار کار، حوزه موجود است.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: اگر در حال حاضر رشته شغلی در دانشکده نداشته باشیم و با توجه به نیازسنجی و درخواستی که دریافت می کنیم رشته جدیدی ایجاد شود، پرونده بررسی شده و پس از تایید اداره آموزش متوسطه و انجمن پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، پیشنهاد خود را جهت تصویب به شورای عالی آموزش و پرورش ارائه خواهیم کرد.

کاظمی اضافه کرد: به عنوان مثال با انجمن حمل و نقل یا نیروی دریایی تفاهم نامه داریم یا امسال با انجمن محیط زیست تفاهم نامه ای منعقد کردیم که هر جا نیاز به مقررات مربوطه داشته باشند، ایجاد می شود.

وی با بیان اینکه 201 رشته در هنرستان داریم، آخرین آمار دانشجویان رشته های فنی و حرفه ای و همکاران آنها را نیز اعلام کرد و گفت: یک میلیون و 83 هزار دانش آموز در هنرستان مشغول به تحصیل هستند که در گذشته ممتاز بوده است. چنین آماری در کشور وجود نداشت.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا