عمومی

رضا داوری اردکانی؛ فیلسوف آینده

حافظ هفت قرن پیش در غم و حسرت گذشت:
هیچ کس کمکی نمی یابد، چه بر سر مددکاران آمده است؟
چه زمانی این دوستی به پایان رسید و چه اتفاقی برای این زوج افتاد؟

آب حیوان تاریک شد. خضر فرخ کجاست؟
چه شد خونی که از شاخ باد بهاری می چکید؟

و مولانا جلال الدین بلخی ندا داد:
هرکس اصل خود را ترک کرد
بررسی زمان برقراری ارتباط

همچنین در کتاب اول مثنوی:
به این نی گوش کن اما شکایت کن
درباره جدایی است

او نمی خواست مرا ببرد
در خواهرزاده من، زن و مرد شاکی بودند

سینه ها من تعریف جدایی را دوست دارم
تعریف درد آرزو را بگو

از دیدگاه استاد اردکانی;
آینده نگری منحصر به جامعه مدرن است و راه را برای پیشرفت تکنولوژی هموار می کند. دنیای سنت، دنیایی است مشابه یا کمتر، بی ارتباط با نوآوری در شرایط و زمان های مختلف. در کتاب ارزشمند «فلسفه و آینده پژوهی»، در سال 1392، انتشارات سخن

او دیدگاه خود را از “آینده و آینده نگری” بیان کرد.

آینده نگری یک رویا نیست، بلکه واقعیتی است که در گذشته به شکل پیچ و تاب دیده می شود، در حالی که تاریخ مجموعه ای از حقایق سخت نیست، بلکه بازتابی از جریان درک ما از خودمان است. اکنون ما گذشته و آینده خود را داریم. دو آینه که افکار و تجربیات ما را متعادل می کند. ما اغلب آینه یا آینده خود را به دیگران می سپاریم تا در صورت لزوم سرزنش شوند. باغ ها یا قلعه های امروزی به طور ویژه بر اساس دیروز طراحی شده اند، برخی آهسته و برخی در سکوت تاریکی. امروز اقتصاد جهانی در وضعیت شوک به سر می برد و میلیاردها آواره در فقر فرو می روند. اگر نوآوری خلاق نشانه صدای بلند است. اکنون، پس از اینکه یک بیماری عروق کرونا ویروس قلب سلامت، اقتصاد و روان انسان را تحت تأثیر قرار داده است، وعده آینده امیدوارکننده ای ساخته شده است. آینده پژوهی بدون سواد، آینده نگر است، با اطلاعات لازم، پیشرفت عموم به عنوان نیاز اساسی و ظرفیت شادی.
با این حال، سیل بزرگی در راه است و این بار کشتی مملو از نبوغ انسانی است که باید زنده بماند، وگرنه اکنون کشتی را غرق خواهد کرد. سنگینی یک قلب شکسته شکسته است.

آینده بزرگترین چالش در حال حاضر است. اپیدمی ها با “تغییر آب و هوا” مرتبط هستند، مهارت هایی که برای رویارویی با واقعیت با شجاعت لازم است. در سراسر جهان، فقدان ظرفیت رهبری برای بسیج کارآفرینی ملی در حالی که متوسط ​​اقتصاد در آشفتگی است، وجود دارد. چنین مسائلی اغلب مستقل از بودجه شخصی و اضافی هستند،
با وجود طوفان های غیرقابل توقف در حال حاضر و در آینده، زیرا طوفان های هرج و مرج کشور را در هرج و مرج فرو می برد، برای توسعه اقتصادی پایدار و سازگار با محیط زیست به دستورات تجدید در همه جای دنیا نیاز است.

* استاد مهندسی زلزله شناسی مرکز بین المللی تحقیقات لرزه نگاری و عضو دانشیار فرهنگستان علوم

دکمه بازگشت به بالا