اجتماعی

خلاء نظارتی و ورود پرستارنماها به خدمات مراقبت در منزل

معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان نظام پرستاری از مشکلات عدم دریافت مجوز مرکز مراقبت در منزل خبر داد و گفت: عدم دریافت مسئولیت مراقبت از پرستاران در منزل و عدم نظارت دقیق منجر به دسترسی غیرمجاز و پرستاران غیرمجاز به مشکل و ارائه خدمات پزشکی و مهارت های مراقبتی ناکافی.

حمیدرضا عزیزی در گفت وگو با ترند روز. وی در خصوص گسترش امکانات پرستاری در منزل در کشور گفت: توسعه، ترویج و آزادی فرهنگ پرستاری در منزل یا پرستاری بسیار ضروری است، اما در این شرایط کنونی متاسفانه ارتباط بین دانشگاه پزشکی وجود دارد. و او معاونت های پزشکی برای اعطای مجوز کار در این مراکز بسیار ضعیف است. در شهر تهران مرکزی داریم که بیش از یک سال است که پشت خط مجوز است.

وی افزود: با وجود اینکه متوجه شدیم نسبت پرستاران به تخت های بیمارستانی بسیار پایین و حجم مراجعات و خدمات بسیار بالاست و مراکز بهداشتی درمانی در منزل این می تواند مهارت های جدیدی برای کاهش بستری و ترخیص باشد. خدمات بیمارستانی از سیستم بیمارستانی؛ با این حال، مسئولان مربوطه در صدور مجوز برای مراکز مراقبت در منزل یا مراقبت های جامع بسیار صبور و کند عمل می کنند.

وی تاکید کرد: به عنوان مثال اگر موضوعاتی مانند اطفای حریق و مدیریت بحران برای مراکز شهر تهران مطرح می شود باید بر اساس واقعیت باشد، برخی اشتباهات در قوانین روند را کند می کند.صدور مجوز مراقبت در منزل یا مراقبت جامع. مراکز .

معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان نظام پرستاری در خصوص مزایای خدمات بهداشتی و درمانی در منزل گفت: از طریق این مراکز دیگر نیازی به مراجعه بیمار به بیمارستان برای هر مشکلی نیست و می تواند انجام دهید. خدمات مناسب را در خانه دریافت کنید. گسترش و تقویت مراکز باعث کاهش هزینه های درمانی در کشور و در عین حال ارائه خدمات با کیفیت، ایمن، در دسترس و ارزان در این مراکز و کاهش کار بیمارستان ها می شود.

وی با تاکید بر لزوم درک اهمیت مراکز بهداشتی درمانی در منزل یا پرستاری کل نگر گفت: متأسفانه به بعد بیمه ای این خدمات توجهی نشده است و یکی از دلایلی که این مراکز ممکن است باعث کاهش استقبال مردم شود. این است که بیمه های پایه در پوشش بیمه خدمات مراقبت در منزل لحاظ نمی شوند.

وی افزود: بی مسئولیتی پرستاری در منزل و عدم نظارت دقیق نیز منجر به ورود افراد غیرمجاز و غیرمجاز به این معضل و ارائه درمان و رسیدگی بدون مهارت کافی شد.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا