اجتماعی

حقوق بازنشستگان تا چه اندازه سبد هزینه خانوار را جبران می کند؟

نتایج یک مطالعه توسط وزارت خزانه داری نشان می دهد که فقر در پیری به ایران مربوط می شود و خانوارهای تحت کنترل سالمندان فقیرتر از متوسط ​​جمعیت هستند. با این حال ، جدایی خانواده های مسن تر برای بازنشستگی و عدم بازنشستگی نشان می دهد که تمرکز خانواده های کم درآمد با درآمد بازنشستگی متوسط ​​است ، اما برای اکثر سالمندان دارای مجوز. جمع دو دهک پائین 2.5 برابر جمعیت متوسط ​​است.

به گزارش ترند روز ، موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا گزارشی را با عنوان “Ass Assiiise d’expétience de pension périeur de compteir la propreison de l’estantes for the old “و به برخی از پاسخ های جالب در مورد آن اشاره کرد.

در این گزارش ضمانت مزایا در صندوق بازنشستگی و نظام اجتماعی براساس دو قانون اول ، تأثیر درآمد بازنشستگی بر کاهش فقر سالمندی و ثانیاً ، دو برابر میزان هزینه های مضاعف و مسئولیت صاحب خانه بودن.

نتایج این مطالعه نشان می دهد که فقر در پیری به ایران مربوط می شود و خانوارهای تحت هدایت سالمندان فقیرتر از میانگین جمعیت هستند (با تمرکز بر کم هزینه). با این حال ، جدایی خانواده های مسن تر برای بازنشستگی و عدم بازنشستگی نشان می دهد که تمرکز خانواده های کم درآمد با درآمد بازنشستگی متوسط ​​است ، اما برای اکثر سالمندان دارای مجوز. كاهش كلي در دو جدول پايين 5/2 برابر متوسط ​​جمعيت است.

در مرحله بعد از تحقیق در این مطالعه ، ارزش تخمینی اظهارنامه مستمری بگیران به آخرین میانگین هزینه شده است. نتایج نشان می دهد که اگر ما در تجزیه و تحلیل مالکیت املاک قرار نگیریم ، حقوق بازنشستگی در خزانه عمومی 6/73 درصد از هزینه های خانه با سرپرست سالمندان است. اگر شخص خانه نداشته باشد ، تا 62٪ كاهش می یابد و اگر شخص خانه داشته باشد و شخص از سبد خانه خارج شود ، هزینه نوشیدن می تواند تا 1.2 برابر باشد -درونونو در هر صورت نرخ بهره هزینه‌های خانوار پایین تر از خزانه دولت است.

در سطح بعدی ، هزینه خانواده براساس استان محاسبه می شود و نتایج نشان می دهد که با توجه به سطوح مختلف هزینه در هر استان ، دلایل هزینه متفاوت است. وام برای استان های مختلف ، بنابراین متوسط ​​نرخ دستمزد در صندوق بازنشستگی در استان خراسان جنوبی می تواند 160 درصد از هزینه ها باشد. اعطای این قلمرو؛ اما این تعداد برای تهران به 40 درصد می رسد.

و به طور متوسط ​​در 15 استان کشور می توان کلیه هزینه های خانواده سالخوردگان را براساس بازنشستگی گزارش داد. اگر به ماهیت مسکن نگاه کنیم و هزینه زندگی را حذف کنیم ، به جز سه استان تهران ، البرز و خوزستان در همه استانها ، می توان قیمت (متوسط) را توسط مستمری صندوق بازنشستگی کشوری.

براساس این مشاهدات ، وی نتیجه می گیرد که صاحبخانه و محل های زندگی آنها تأثیر چشمگیری در مزایای بازنشستگی دارد. بنابراین ، اگر خزانه داری کشور بخواهد کمک های بازنشستگی بیشتری به بازنشستگان آسیب دیده ارائه دهد ، می تواند چنین کمک هایی را در قالب وصول بدهی برای استان در نظر بگیرد. به طور مشخص. همچنین اگر در طول دوره کاری مکانی برای کار فراهم شود ، می توان سود مزایا را در زمان بازنشستگی افزایش داد.

پیام تمام شد

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا