اجتماعی

جرایم رانندگی در سال آینده افزایش پیدا می کند

قانونگذار افزایش 5 درصدی جرایم رانندگی در سال آینده را تصویب کرده است.

به گزارش ترند روز، اعضای استفساریه اسلامی در سومین جلسه علنی مجلس امشب (یکشنبه) به بررسی جزئیات بودجه 1401 بندهای (الف)، ج، (د) به جز موارد اضافه ادامه می‌دهند. بندهای (ه)، (و) و (ز) به شرح زیر تصویب شد:

الف- شرکت بیمه موظف است پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال از حق بیمه اول به شخص ثالث از طریق جدولی که بر اساس فروش (پرتفوی) بیمه هر شرکت تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می رسد پرداخت نماید. واریز ماهیانه به حساب درآمد عمومی موضوع 160111 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور. استقرار شرکت بیمه مطابق این بند به عنوان هزینه مشمول مالیات تلقی می شود.

ج- در سال 1401 هزینه غرامت پنج درصد (5%) افزایش و وجوه حاصل به نرخ 150101 به همراه کل خزانه دولت واریز می شود.

د- انجمن ثبت اراضی و املاک موظف است با وزارت جهاد کشاورزی (انجمن املاک زمین) جهت تهیه نقشه و اطلاعات اراضی کشاورزی به درخواست کشاورز متقاضی مالکیت با هزینه ای معادل 100 میلیون تومان همکاری کند. پانصد هزار (500.000) ریال از متقاضی با صدور سند مالکیت زمین کشاورزی و واریز آن به حساب کل کشور.

بر اساس ماده الحاقی (ه) – صندوق بیمه خسارت بدنی مجاز است بر اساس مصوبه بیمه مرکزی از منابع مازاد خود طبق مفاد ضوابط سرمایه گذاری آخرین شرکت بیمه مصوب شورای عالی بیمه استفاده کند. .

و- ارتش باید بر اساس ماده ۱۱۰ قانون برنامه ششم توسعه، مبلغ کمک مسکن کارکنان مقیم سازمان را از حقوق ماهیانه کسر و با توجه به نرخ سود به کل حساب خزانه کشور واریز کند. 160184 جدول شماره 5 این قانون.

ز – وجوه جرایم وصول به قانون تعزیرات حکومتی مصوب شورای تحقیق و تفحص تا سقف دو هزار میلیارد (000.000.000.000) ریال و به شماره 150113 به دولت وصول خواهد شد. کل خزانه داری ملی

انتهای پیام/

دکمه بازگشت به بالا