اجتماعی

تولید مالچ دوستدار محیط زیست پس از بررسی/تامین اعتبار برای اقدامات احیایی

دبیر مرکز ملی سیاست گذاری و مدیریت گرد و غبار سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه اعتبار به تنهایی در بیابان زدایی موثر نیست، گفت: اعتبار بیشتر در کارهای احیا و احیا استفاده می شود که تخریب خاک عامل تخریب خاک باشد.

علی محمد طهماسبی بیرگانی در گفت وگو با ترند روز، درباره بیابان زایی و اقدامات موثر برای کنترل آن گفت: در بحث تخریب ابتدا باید عوامل مخرب کنترل شوند. بیابان زدایی آخرین قدمی است که باید برداریم. اقدامات اصلاحی و اصلاحی برای کنترل بیابان زایی ضروری است.

وی با تاکید بر اینکه افزایش سرعت بیابان زایی تنها به تامین منابع مالی بستگی ندارد، گفت: مشکل بیابان زایی از عوامل بسیاری از جمله کاهش منابع طبیعی نشات می گیرد -آب، تخریب پوشش گیاهی، تخریب مواد معدنی، تخریب پوشش گیاهی و …. کمی و کیفی وجود دارد و باید کنترل شود.

دبیر سیاست گذاری و مدیریت حادثه گرد و غبار سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: بنابراین وام به تنهایی این مشکل را حل نمی کند و جنبه های زیادی دارد – مواردی که باید رعایت و کنترل شود. اگر تخریب زمین علت تخریب زمین باشد، این اعتبار عمدتاً برای فعالیت های بازسازی و بازسازی استفاده می شود.

صدور مجوز برای تولید مالچ دوستدار محیط زیست پس از تایید و بررسی

وی در خصوص استفاده از مالچ دوستدار محیط زیست برای تثبیت خاک که چندین بار در جلسه محیط زیست مطرح شد، گفت: در قالب دستورالعمل فنی «مالچ محیط زیستی» به سازمان برنامه و بودجه ارسال شد. قاعدتاً این بخشنامه توسط مرکز ملی سیاستگذاری و برنامه ریزی مدیریت رویدادهای گرد و غبار تهیه و برای تبدیل شدن به برنامه به سازمان ارسال شد و پس از طی مراحل لازم ارسال شد. این دستورالعمل به شماره سازمان برنامه. کارشناسان از مناسب بودن آن رضایت داشتند و این کارشناسان دستورالعمل را تصویب و به قانون 783 (قاعده ارزیابی تثبیت کننده خاک) تغییر و به دستگاه های اجرایی ارسال کردند.

طهماسبی بیرگانی درباره موضوعات مورد تحلیل کد 783 گفت: در این کد شاخص های فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی و … فراوانی وجود دارد. برای تایید این مالچ های دوستدار محیط زیست مراحل زیادی باید طی شود که یکی از این مراحل تست مالچ های دوستدار محیط زیست در آزمایشگاهی قابل اعتماد است و نتایج آزمایش مطابق با دستورالعمل های تعیین شده است و در صورت لزوم و سازگار با محیط زیست، برای تولید و مصرف تایید می شود، اما در صورت عدم رعایت دستورالعمل های تعیین شده، توسط کارگروه رد می شود.

وی در خصوص اعطای مجوز برای تولید و مصرف تثبیت کننده زمین گفت: بر اساس ضوابط وضع شده در موضوع «تثبیت کننده ها» انواع متقاضیان اعم از مردم عادی، پژوهشگران، اشخاص حقوقی مانند شرکت های خصوصی و … وجود دارد. شرکت های دانش بنیان و موسسات دولتی از جمله موسسات تحقیقاتی دولتی که نتایج خود را ارائه می کنند و در فرآیند سه مورد بررسی قرار می گیرند.

با تایید دبیر مرکز ملی سیاست گذاری و مدیریت ریزگرد سازمان حفاظت محیط زیست: در صورت گذراندن سه مرحله خوداظهاری، آزمایشگاهی و همچنین برای متقاضیان مجوز تولید وجود خواهد داشت. و محصولات آنها را مصرف کنند.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا