استان ها

برگزاری ایین رونمایی از 79 عنوان کتاب دراستان چهارمحال وبختیاری

به گزارش خبرگزاری های ترند روز در استان چهارمحال و بختیاری، مدیرکل فرهنگ و رهبری استانداری چهارمحال و بختیاری در 13 بهمن ماه در نشریه کتابی که در این استان برگزار شد، گفت: خوشبختانه این امر در استان چهارمحال و بختیاری امکان پذیر است.

ابراهیم شریفی افزود: در این انتشارات 42 نویسنده از استان طی حدود دو سال کار آثار خود را در موضوعات متنوع ارسال کرده اند.
وی با بیان اینکه کار فرهنگی به دلیل ماهیت آن کمتر ملموس و دیده نمی شود، گفت: باید معیارهای موثری برای نگاه به این آثار وجود داشته باشد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان چهارمحال و بختیاری گفت: امسال 79 عنوان کتاب با حمایت مدیرکل فرهنگ و تاری راه در استان منتشر شد.

وی در پایان از همکاری شهرداری، شورا و ادارات کل استان قدردانی کرد.

48

دکمه بازگشت به بالا