عمومی

ایران و چالشهای اقلیم و محیطی آن

به عبارت دیگر جمعیت زیر 36 سال ایران حدود 36 میلیون نفر است. بر اساس برآورد هرم جمعیتی در سال 2019، بیشترین تراکم در هرم جمعیت فعلی مربوط به گروه سنی 26 تا 36 سال است.

جمعیت بین 20 تا 36 سال (متولدین 2001 تا 2015) تقریباً 17 میلیون نفر است. حدود 4.95 میلیون نفر (حدود 5 میلیون نفر، حدود 29 درصد) بیکار هستند. طی سال های 1381 تا 1401 حدود 19 میلیون نفر به جمعیت کشور اضافه شد. (کودکان از بدو تولد تا بیست سالگی).

از سال 1375 تا 1375 حدود 4 میلیون نفر و از سال 1385 تا 1395 حدود 10 میلیون نفر و از سال 1396 تا 1401 حدوداً 4 میلیون نفر در جمعیت تحصیل کرده (با یکی از مدارک دانشگاهی) قرار داشته اند. بنابراین در 26 سال گذشته حدود 18 میلیون جوان از یکی از مدارس برتر ایران فارغ التحصیل شده اند.

توسعه استفاده از تلفن همراه و تلفن همراه از حدود سال 1375 در ایران رخ داد و استفاده جهانی از اینترنت و اینترنت همراه به تدریج از دهه 1380 ظاهر شد.

اکثر استفاده کنندگان از وسایل ارتباطی جدید و مدرن را جوانان زیر 40 سال تشکیل می دهند (حدود 45 میلیون نفر از کل جمعیت 85 میلیونی در سال 1401، 53 درصد از کل جمعیت). از حدود سال 1400 اکثریت جمعیت ایران بعد از انقلاب متولد شدند. تخمین زده می شود که 26 میلیون نفر بین 20 تا 40 سال و حدود 12 میلیون نفر بین 20 تا 30 سال زندگی کنند.

آرمان ها و باورهای این جوان از طریق رسانه های مختلف – به ویژه در دوره آموزش غیررسمی – با جمعیت بالای 40 سال کشور شکل گرفته و همچنان شکل می گیرد. انتظارات این جمعیت و انتظارات آنها و نحوه متقاعد کردن آنها متفاوت است.

طی سال های 1377 تا 1401 حدود 25 میلیون ایرانی به کشور مهاجرت کردند که حدود 70 درصد آنها از شهرهای کوچک مهاجرت کردند. در این فصل بدترین خشکسالی در 50 سال اخیر در ایران تجربه شده است. همچنین خشک شدن بیشتر دریاچه های داخلی ایران و کاهش آب های زیرزمینی با این دوره همراه است. نارضایتی جمعیتی در شهرهایی که طرح انتقال آب از آنها آغاز شد در همین مدت گزارش شد. به عبارت دیگر، ما با جمعیت جدیدی از شهرهای جدید روبرو هستیم که از این تعداد تقریباً 18 میلیون نفر در 26 سال گذشته در شهرها یا اطراف آن ساکن شده اند. تخمین زده می شود که حدود 12 میلیون حاشیه نشین در ایران وجود داشته باشد که از این تعداد نزدیک به 10 میلیون نفر مستقیماً با مشکلات مربوط به بحران آب مواجه هستند.

اگر چالش‌های جامعه ایران با همه تنوع‌اش به رسمیت شناخته و پذیرفته نشود، چالش‌های آینده سخت‌تر و دشوارتر از چالش‌های کنونی خواهد بود.

6565

دکمه بازگشت به بالا