برترین های ترند روزعمومی

اندازه گیری سطح مایع و ترانسمیتر فشار ABB

فشار یک پارامتر اساسی در نظر گرفته می شود زیرا در بسیاری از سیستم های فرآیند استفاده می شود: فشار دیفرانسیل، سرعت جریان، مساحت، چگالی و غیره.

فشار یک پارامتر اساسی در نظر گرفته می شود زیرا در بسیاری از کاربردهای فرآیند استفاده می شود: فشار دیفرانسیل، جریان، مساحت، چگالی و غیره. ترانسمیترهای فشار ABB به اندازه گیری تمام این فشارها کمک می کنند. این محصول را از نمایندگی ABB خریداری کنید.

اختلاف فشار

فشار دیفرانسیل تفاوت بین مقدار فشار و فشار مرجع است. به یک معنا، فشار مطلق را می توان به عنوان صفر مطلق در نظر گرفت، مانند فشار دیفرانسیل، خلاء مطلق یا فشار مرجع. فشار اندازه گیری را می توان یک فشار دیفرانسیل در نظر گرفت، زیرا فشار مرجع در فرستنده فشار ABB اتمسفر است.

انتقال فشار جریان ABB

یکی از رایج ترین کاربردهای سنسور فشار دیفرانسیل اندازه گیری جریان است. این یک چیز عالی است که فشار درونی دارد. این امر سطح مقطع لوله را که از طریق آن فرآیند انجام می شود محدود می کند. این محدودیت سرعت آب را هنگام عبور از محدودیت افزایش می دهد. بنابراین، سیال مستقیماً بالای فشار، انرژی جنبشی (سرعت) کمتری نسبت به سیال مستقیماً تحت فشار دارد.

این افزایش در انرژی جنبشی در سراسر بلوک با کاهش انرژی پتانسیل (تنش استاتیک) متعادل می شود. دریچه هایی که در دو طرف مانع قرار می گیرند، به دلیل افت انرژی در آب، فرستنده فشار ABB اختلاف فشار ثابتی را مشاهده می کند.

یک فرستنده فشار ABB فشارهای دیفرانسیل کمتر از فشارهای پایین یا بالادست را رد می کند. این اختلاف فشار معمولاً بسیار کوچک است، معمولاً 1 psi تا 750 psi (0.24 تا 186 کیلو پاسکال) بسته به سیال و سرعت جریان. شکل 2 نمای کلی از اندازه گیری های مختلف جریان فشار را نشان می دهد.

اندازه گیری سطح مایع و ترانسمیتر فشار ABB

اندازه گیری سطح مایع را می توان با استفاده از ترانسمیترهای فشار ABB که یکی از پرمصرف ترین محصولات صنعتی هستند، ترانسمیترهای نوع دیفرانسیل یا گیج فشار انجام داد. معمولاً مشخص می شود که مخزن در برابر جو باز است یا بسته.

مخزن را باز کنید.

اندازه گیری سطح مایع مخزن باز نشان می دهد که مخزن به اتمسفر باز است. در مخازن باز، هرگونه تغییر در فشار هوا بر فشار سیال فرآیند داخل مخزن تأثیر می گذارد. در این کاربرد اندازه‌گیری سطح، فرستنده ABB به سمت فشار اتمسفر جریان می‌یابد و در نتیجه اثر فشار اتمسفر بر سیال مخزن را خنثی می‌کند. قسمت بالای فرستنده به مخزن متصل است، بنابراین سطح مایع را در مخزن اندازه گیری می کند.

فرستنده فشار مخزن بسته ABB

مخزن بسته مخزن یا کشتی ای است که از جو جدا شده است. هنگامی که سیال فرآیند یک مخزن را پر یا خالی می کند، فشار داخل مخزن می تواند از مثبت به خلاء تغییر کند. این تغییر در فشار داخلی مخزن، اگر جبران نشود، مستقیماً بر سطح مایع اندازه گیری شده توسط سنسور فشار ABB تأثیر می گذارد. لوله هایی از پایین سنسور فشار فرستنده فشار دیفرانسیل ABB تا بالای مخزن این کار را ساده می کند.

ترانسمیتر فشار کرونا

فشار توسط مبدل‌های فشار کرون اندازه‌گیری می‌شود که معمولاً از دو بخش اصلی تشکیل شده است: یک عنصر حسگر که در تماس مستقیم یا غیرمستقیم با فرآیند است و دیگری که خروجی عنصر حسگر را به یک سیگنال انتقال استاندارد تبدیل و شرایط می‌کند. بسته بندی . . .

در قلب فرستنده فشار Corona سنسوری وجود دارد که در پاسخ به فشار اعمال شده به سنسور سیگنال ولتاژ پایینی تولید می کند. قانون پاسکال بیان می کند که وقتی یک فشار خارجی به سیال بسته در حالت سکون وارد می شود، فشار در هر نقطه از سیال با مقدار نیروی خارجی افزایش می یابد.

اصل به لوله‌کشی فرآیند به گونه‌ای متصل می‌شود که تقسیم‌کننده فشار فرآیند به دیافراگم(های) نقاله فشار تغذیه می‌شود. طبق قانون پاسکال، سیال بسته‌کننده درون هسته به فشار وارده به غشاء(های) عایق می‌رسد. مایع پرکننده این فشار را به صورت هیدرولیکی به سنسور منتقل می کند که به نوبه خود سیگنال خروجی مناسبی را ارائه می دهد.

ساخت مبدل فشار کرونا

طراحی عنصر اول به کاربر اجازه می دهد تا در این فرآیند یک سنسور فشار کرونا را متصل کند و حفاظت مکانیکی را برای سنسور در برابر آسیب های ناشی از تغییرات چرخه مانند استرس ایجاد می کند. فیلتر الکترونیکی دوم فرستنده فشار Krone سیگنال را تقویت می کند، شکل می دهد و به سیگنال خروجی 4-20mA dc تبدیل می کند. الکترونیک ثانویه بسیار پیچیده است و کار زیادی را شامل می شود. خروجی سنسور قبل از تبدیل شدن به سیگنال 20-4 میلی آمپر، تغییرات فرآیند و شرایط محیطی را جبران می کند.

به عنوان مثال، خطاهای غیر ضروری ناشی از اثرات دما را کاهش می دهد و به فرستنده فشار Krone عملکرد پایداری می دهد. وسایل الکترونیکی همچنین به کاربر این امکان را می دهند که نرخ جریان کرونا را بر اساس فشار ورودی تنظیم کند. به عنوان مثال، تخلیه کرونا را می توان برای اندازه گیری تغییرات مقررات کرونا برای کنترل کاربردهای مشابه کالیبره کرد. علاوه بر این، ولتاژ دوم به کاربر اجازه می دهد تا خروجی فرستنده را برای اندازه گیری کاربردهای خاص (مانند بالا/بستن) خم کند.

لوازم الکترونیکی ثانویه در محفظه ای قرار می گیرند که یک فرستنده فشار کرونا به بدنه اصلی آن متصل است. این محفظه برای نصب کارخانه مناسب است. محفظه به محافظت از دستگاه های الکترونیکی در برابر تأثیرات و تغییرات محیطی کمک می کند. محفظه یک ترمینال مناسب برای سیم حسگر که از عنصر اصلی و سیم میدان می آید فراهم می کند.

دکمه بازگشت به بالا