اجتماعی

افزایش «یارانه» مراکز نگهداری از معلولان نیازمند نگاه مسئولان

نماینده توانبخشی بهزیستی کشور با اشاره به اینکه کمک به مراکز بهداشتی و درمانی معلولان در سال جاری باید افزایش یابد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر اعتبارات برای مراکز غیردولتی به صورت ثابت است. اما با توجه به اصلاح سیاست ارزی، هزینه نگهداری معلولان و سالمندان افزایش یافته است. اگرچه دولت برای کنترل و تعدیل هزینه دارو کمک مالی کرده است، اما بیماران باید هزینه خوراک و پوشاک را نیز بپردازند.

اصغر کاظمی در گفت وگو با ترند روز. وی با نگاهی به غرامت مرکز بهداشتی درمانی معلولان گفت: با توجه به اینکه این درمانگاه شبانه روز باز است، کمک هایی که انجام می دهند نیز متفاوت است، به طوری که در سال – در گذشته به طور متوسط ​​کمک هزینه شبانه روزی می شد. امکانات پزشکی حدود 2 میلیون تومان بود. و کمک روزانه مرکز درمانی یک میلیون و یک میلیون و 350 هزار تومان باشد.

وی با اشاره به اینکه یارانه مرکز بهداشت معلولان امسال باید افزایش یابد، گفت: هزینه افزایش سالانه مرکز بهداشت معلولان باید به تصویب نماینده سازمان برنامه و بودجه، نماینده سازمان برنامه و بودجه برسد. سازمان بهزیستی و نماینده انجمن مراکز غیردولتی در این دیدار. با توجه به میزان اعتباراتی که در سال جاری دریافت کرده ایم، پیشنهاد ما این است که درصدی از کمک های سال گذشته لحاظ شود، اما هنوز در این مورد توافقی صورت نگرفته است، بنابراین باید گزارش جلسه ارائه و به هیئت دولت ارسال شود.

به معاونت امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور کمک کرد: این سازمان از ابتدای سال تاکنون جلسات متعددی را با مراکز خصوصی در خصوص کمک به معلولان مقیم مراکز درمانی برگزار کرده است. ما فرصت‌ها را می‌خواهیم و برای افزایش بدهی‌های مرتبط مذاکره می‌کنیم.

کاظمی ادامه داد: در حال حاضر اعتبارات مراکز مستقل به مبالغ ثابت پرداخت می شود. اگرچه دولت کمک های پزشکی می کند، اما بیماران باید هزینه غذا و پوشاک را نیز بپردازند.

وی در پاسخ به این سوال که خانواده مددجو در درمانگاه چقدر پرداخت می کنند؟ وی همچنین گفت: طبق قانون ماهانه 700 هزار و ایتام ماهانه حدود 300 هزار از خانواده ها دریافت می کنند اما با توجه به اینکه 70 درصد مددجویان ورودی به این مراکز دهک های 1 تا 3 هستند و نمی توانند قبوض خود را پرداخت کنند. اشتراک گذاری. به خصوص در مناطق استانی و شهری سهم خانواده وجود ندارد و خانواده حق آن را دارد و برخی از آنها در خط فقر و زیر سطح فقر قرار دارند بنابراین با توجه به اینکه هزینه ها زیاد است. باید برای افزایش کمک به مراکز فکری کرد.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا