اجتماعی

افزایش کودکان کاروخیابان تهران/کارکردن کودکان ۰ تا ۶ ساله جرم است؛ اگر دیدید با ۱۲۳ تماس بگیرید

رئیس دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از برنامه ریزی سالانه 15 میلیون برای نگهداری و توانمندسازی کودکان کار و بی سرپرست در تمامی معابر مرکز بهداشت خبر داد.

محمدرضا حیدرهایی در گفت وگو با ترند روز. وی در خصوص ساماندهی کودکان کار گفت: در حال حاضر 500 کودک کار و خیابان در 20 مرکز نگهداری از کودکان در سراسر کشور نگهداری می شوند.

وی گفت: سازمان بهزیستی که اصلی ترین سازمان اجتماعی در قانون است، متولی امور کارگران خیابانی و کودکان است و بر اساس قانون حمایت از کودکان مصوب سال ۱۳۹۸ باید شناسایی، جذب، حمایت کنیم. و با همکاری با نهادهای دولتی این کودکان را توانمند کرد.کند می افزاید: برای کاهش تعداد کودکان کوچه و خیابان باید خانواده های آنها توانمند شوند. ، مراکز مدیریت کودک و خانواده و در حال حاضر 62 مرکز در این زمینه فعال هستند.

تعداد کودکان کار در تهران رو به افزایش است

حیدرهایی خاطرنشان کرد: مراکز آموزشی برای کودکان و خانواده ها در تمام استان های کشور ایجاد شده است، اما با توجه به افزایش روزافزون کودکان کار در تهران، 21 مرکز از این تعداد در تهران ایجاد و مشغول به کار شده است.

وی در پاسخ به این سوال که با وجود تعداد کودکان کار و خیابان در تهران، آیا 21 مرکز حمایت آموزشی این کودکان می توانند پاسخگوی نیازهای آنها باشند؟ وی توضیح می دهد: با توجه به تمهیداتی که در استان تهران اندیشیده شده است، آنچه از مراکز شناسایی کارگران خیابانی و کودکان می خواهیم به درستی انجام شود، به نظر وی کافی است این تعداد مرکز حمایتی برای شهر تهران .

حیدرهای افزود: 21 مرکز آموزشی برای کودکان کار و خیابان در تهران وجود دارد که به نظر وی این تعداد مرکز در صورت رعایت صحیح تمامی دستورالعمل های حمایتی (شناسایی کودکان، سرشماری و برنامه ریزی منطقه ای) کافی است. به گفته برخی از مراکز، آنها این وظایف را به درستی انجام نمی دهند و در جلسه ای که از ابتدای سال با آنها داشتیم، از آنها خواستیم که اگر نمی توانند این کار را انجام دهند، آنجا را ترک کنند.

رئیس دفتر امور اجتماعی سازمان بهزیستی تصریح می کند: کودکان کار و خیابان در محیط های کار شناسایی و به مراکز آموزشی و حمایتی در محدوده محل کار منتقل می شوند.

تخمین زده می شود که 14000 کودک کار و خیابان در کشور وجود داشته باشد

7000 بچه تا الان امضا کرده اند

به گفته حیدرهایی، تاکنون 7 هزار کودک کار و خیابان در کشور شناسایی و از این مراکز خدمات دریافت کرده اند.

وی در خصوص 7 هزار کودک کار و خیابانی که تاکنون شناسایی نشده اند، گفت: امید است تعداد زیادی از این کودکان کار باشند نه کودکان خیابانی. ممکن است این کودکان در سرشماری کارگاه جبران خسارت وارد نشوند تا مجبور به پرداخت نشوند. اگر بچه ها ایرانی باشند مشمول سرشماری کار می شوند اما اگر شهروند باشند برای فرار از پرداخت بیمه در سرشماری قرار نمی گیرند. شهروندان غیرمجاز فاقد شناسنامه نمی توانند نسبت به آن شکایت کنند.

85 درصد از کودکان کار شناخته شده «ایرانی» نیستند.

این رقم در تهران به 63 درصد می رسد

حیدرهایی با اشاره به اینکه 85 درصد از کودکان کار و خیابان شناسایی شده در کشور اتباع بیگانه هستند، گفت: 63 درصد از کل کودکان کار و خیابان شناسایی شده اتباع خارجی هستند که در تهران دریافت شده اند.

70 درصد کارگران «خارجی» و کودکان خیابانی فاقد مدرک هستند

بهزیستی نمی تواند برای این کودکان خدمات آموزشی و مادی ارائه کند

با بیان اینکه 70 درصد از این اتباع خارجی فاقد مدرک و مدرک هستند، نمی توانند از نظر توانمندسازی و آموزش به این کودکان خدمات ارائه دهند و تنها از حمایت های غیر مادی سازمان بهره مند می شوند. وی بر اهمیت استفاده از مهارت ها و نیازهای مردم تاکید کرد. از این بچه ها

کودکان کار از 0 تا 6 سال جرم است. اگر کودکی دیدید با 123 تماس بگیرید

رئیس دفتر جوامع آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی می‌افزاید: طبق قانون، کار کودکان صفر تا ۶ سال جرم سنگینی است که در صورت مشاهده کودکان صفر تا ۶ سال، شهروندان شاغل درخواست می‌کنند. . ، خیابان کاری و … با مراکزی که با شماره 123 اورژانس اجتماعی تماس می گیرند تا اورژانس ها به اورژانس مراجعه کنند و کودک را از وضعیت خطرناک خارج کنند. همچنین در صورت مشاهده کودکان بالای 6 سال می توانند گزارش دهند و همکاران آنها را به مرکز نگهداری از کودکان معرفی می کنند.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا