اجتماعی

اصلاحات قانون حمایت از اطفال؛ از تفکیک کودک کار از کودک خیابان تا وظیفه پلیس برای جمع‌آوری

رئیس سازمان بهزیستی کشور از اصلاح و ابلاغ این دستورالعمل در ماده 6 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان خبر داد و سپس به تشریح عمده اصلاحات و الحاقات پرداخت.

محمدرضا حیدرهایی در گفت وگو با ترند روز. وی در خصوص اصلاح ماده 6 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان گفت: قبل از اصلاح این قانون کار نهادهای دولتی برای کودکان تعریف شده بود اما در برخی از مواد این ماده ایراداتی وجود داشت. که به دنبال همکاری وزارت رفاه اجتماعی صورت گرفت، پس از تصویب این اصلاحات، کار ابزارها تعریف می شود.

وی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی اجرای قانون حمایت از کودکان را تقویت کرده است، تصریح کرد: اصلاح این دستورالعمل در ماده 6 قانون حمایت از کودکان و جوانان مزایایی را برای سازمان های بهزیستی به همراه داشت، زیرا بر این اساس دولت نهادها مجبور به انجام وظایف خود هستند.

«جدایی» کودکان کار از کودکان خیابانی؛ اصلاحیه اصلی بند 6 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان

رئیس سازمان تامین اجتماعی کشور ضمن تشریح اصلاحات مهم اجرایی در ماده 6 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، اعلام کرد: یکی از این مشکلات «تفکیک» است. «کودکانی که با کودکان خیابانی کار می کنند. تعریف آنها در قانون در ماده 1 گنجانده شد. در این اضافات آمده است: «کودک کار کودک یا نوجوانی است که برای ادامه زندگی و تأمین معاش خانواده در ازای دریافت مزد یا عدم دریافت مزد، کار انجام می‌دهد و این کار باعث ایجاد وضعیت خطرناکی می‌شود. (موضوع ماده 3 قانون) برای وی. جوانانی که طبق ماده 80 قانون کار برای خردسالان کار می کنند و اطفال و جوانانی که از ولی یا قیم خود اجازه قانونی و با توجه به وضعیت سلامت جسمی و روحی وی صرفاً تحصیل یا تحصیل کرده اند. خارج از محدوده این تعریف است. در ضمیمه تعریف کودکان خیابانی نیز چنین آمده است: «کودکان و جوانان در معرض خطر که به دلیل فقر یا بی خانمانی به صورت محدود یا نامحدود در خیابان ها وقت می گذرانند. چه کودکی که هنوز خانواده و سرپناهی دارد و چه کودکی که خیابان ها را خانه خود می نامد و روابط آنها کاهش یافته یا قطع شده است.

وی در خصوص تاثیر این الحاقات بر کار سازمان بهزیستی در خصوص ساماندهی کودکان کار و خیابانی اظهار داشت: طبق قانون لازم است به عضویت سازمان بهزیستی در مورد کودکان خیابانی صحبت کند و هیچ دسترسی به آن بچه ها اول کار می کنند زیرا بسیاری از کودکان مجبور به کار در کارگاه های زیرزمینی یا به روش های دیگر که دسترسی به آنها وجود ندارد، می شوند و زمانی که مددکاران اجتماعی به کارگاه ها مراجعه می کردند از مددکاران پنهان می شدند. در عین حال اکثر این کودکان بومی هستند که به عنوان کارگر مشغول به کار هستند و به عنوان کارگر در کارگاه ها غیرقانونی هستند. قبل از این اضافات چون از کودکان کار و خیابانی با هم یاد می شد همه دستگاه ها شانه هایشان را بالا انداختند و گفتند فقط سازمان های بهزیستی باید درگیر رسیدگی به آنها باشند اینها اما وظایف سازمان های بهزیستی در نگهداری از کودکان خیابانی مشخص شده است. . .

مجوز رسمی برای سازمان‌دهی و جذب کودکان کار و خیابان به سازمان‌های غیردولتی

رئیس دفتر امور اجتماعی قربانیان سازمان بهزیستی کشور همچنین با اشاره به ماده 3 قانون حمایت از کودکان گفت: سازمان بهزیستی مسئولیت اصلی حمایت از کودکان و نوجوانان در معرض خطر و آسیب دیده را بر عهده دارد. خشونت و باید با کلیه نهادهای دولتی مشارکت و همکاری داشته باشد. کارگران و در قالب تلفن همراه یا گروه های ویژه خدمات اجتماعی مرتبط در شناسایی، پذیرش، حمایت، نگهداری و توانمندسازی کودکان و نوجوانان تحت قانون»، گفت: در این اصلاحیه قانون آمده است که حمایت موسسات در آینده هستند، سازمان های غیردولتی نیز می توانند به سازماندهی و جذب کودکان کار و خیابان برای حمایت از نهادهای دولتی کمک کنند.

وظیفه جدید پلیس شناسایی و جمع آوری کودکان کار و خیابان است

حیدرهایی با اشاره به ماده 28 که وظیفه پلیس را برای شناسایی کودکان و نوجوانان در معرض خطر یا قربانیان ذکر کرده است، گفت: در این ماده وظیفه پلیس شناسایی کودکان در معرض خطر یا قربانیان است. . حال با اصلاحی که انجام شده، در اصلاحیه این ماده قانونی کلمه مجموعه نیز اضافه شده و لذا مبنای پلیس است. علاوه بر شناسایی کودکان کار و خیابان، باید با کمک ابزارهای دیگر جمع آوری شوند.

وی بیان کرد: باندهایی که 20-30 کودک را تحت پوشش قرار می دهند و در کشور کار می کنند کم هستند اما باندهایی هستند که چند کودک را جمع آوری می کنند و بر عملکرد آنها نظارت می کنند. پس از شناسایی این باندها، پلیس مجبور می شود وارد عمل شده و کودکانی را که در این باندها فعال هستند، دستگیر کند.

رئیس دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در پاسخ به این سوال که آیا جمع آوری کودکان کار و خیابان توسط پلیس موجب درگیری خشونت آمیز نمی شود؟ وی گفت: خیر، در این جلسه ای که با نیروی انتظامی داریم هماهنگی کامل با سازمان دارند و اگر مداخله ای شود با سازمان ها و نهادهای بهزیستی کار می کنند، کار حالت دیگری است.

وی همچنین یکی دیگر از اصلاحیه های اجرایی ماده 6 قانون حمایت از کودکان را مورد تاکید قرار داد و افزود: سازمان بهزیستی موظف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ، شورای اجتماعی برنامه حمایت از کودکان را برای تصویب در مورد کودکان کار و خیابان پیشنهاد دهد. تصویب نامه.” کشور برای دادن

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا