اجتماعی

از برنامه “توانبخشی مبتنی بر جامعه” چه می‌دانید؟

بیش از 2 سال از اجرای برنامه CBR در مناطق روستایی کشور می گذرد، برنامه ای با هدف ارائه خدمات مهم در حوزه های بهداشتی، آموزشی، معیشتی و غیره. . از این میان 473 هزار و 168 معلول شناسایی و مشمول برنامه شده اند که 2.2 درصد جمعیت روستایی را شامل می شود.

به گزارش ترند روز، برنامه توانبخشی جامعه محور ایران (CBR) از سال 1383 در مناطق روستایی کشور آغاز شد و در حال حاضر جزء قانون برنامه توسعه اقتصادی کشور، اجتماعی و فرهنگی 5 ساله جمهوری اسلامی ایران است. . توانبخشی مبتنی بر جامعه برنامه ای است برای ارائه خدمات توانبخشی، کاهش فقر، برابری فرصت ها و شمول اجتماعی افراد دارای معلولیت از طریق تلاش جمعی افراد دارای معلولیت، خانواده ها و سازمان های آنها، اعضای جامعه و بخش های دولتی و خصوصی مرتبط. به بهداشت، آموزش، کار و مددکاری اجتماعی انجام می شود.

این برنامه در تلاش است تا از یک سو با حذف جسد، دسترسی افراد دارای معلولیت را در مناطق روستایی و شهری به مهمترین خدمات در حوزه های بهداشت، آموزش، معیشت و غیره فراهم کند. ذهن، قانون و ارتباطات می کوشد زمینه مشارکت معلولان را در جامعه فراهم کند. تا بتوانند مانند سایر افراد جامعه از مزایای توسعه برخوردار شوند و در توسعه جامعه خود مشارکت فعال داشته باشند.

ضمناً ایجاد دسترسی به خدمات و برنامه‌های مرتبط با سلامت، آموزش، اشتغال و اجتماعی، توانمندسازی معلولان از طریق تشکیل گروه‌های خودیاری، ایجاد سکه بین مکان‌ها و اعضای انجمن‌های معلولان و سایر گروه‌های فعال حذف فیزیکی موانع ذهنی، ارتباطی و قانونی در جامعه به دلیل حضور افراد دارای معلولیت در جامعه، گسترش همکاری های بین المللی با دولت و بخش خصوصی برای گنجاندن معلولان در برنامه ها و اقدامات. ارتباط با سایر نهادها و جلب مشارکت جامعه در اجرای برنامه های توانبخشی مبتنی بر جامعه یکی از مهم ترین برنامه های CBR است.

این در حالی است که بر اساس اعلام سازمان بهزیستی کشور در پایان سال 1400 حدود 96 درصد جمعیت روستایی کشور (21 میلیون و 621 هزار و 435 نفر) تحت پوشش برنامه CBR قرار دارند و این جمعیت در 442 شهر و 53 هزار و 726 روستا زندگی می کنند.

همچنین 833 مرکز و مؤسسه خصوصی با 4515 تسهیلگر و 3590 داوطلب محلی اجرای این برنامه را در منطقه برعهده دارند، ضمن اینکه جمعیت 1701 نفر و 12 هزار و 806 بهورز با 9284 شورای CBR روستایی در این برنامه مشارکت داشتند.

در این مناطق 473 هزار و 168 معلول شناسایی و در برنامه ثبت شده است که 2.2 درصد جمعیت روستایی را شامل می شود، به طوری که 38 درصد افراد تحت پوشش دارای معلولیت جسمی حرکتی، 25 درصد معلولان شناختی و ذهنی هستند. 13 درصد با ناتوانی بینایی، 12 درصد با ناتوانی شنوایی، 8 درصد با ناتوانی عصبی و شناختی، و 4 درصد با ناتوانی صدا و گفتار.

درصد افراد تحت پوشش بهره مند از خدمات سلامت در سال 1400

زیرا برنامه CBR نقش مهمی در دسترسی افراد دارای معلولیت به خدمات لازم دارد. در سال 1400 عمده فعالیت های این برنامه شامل دسترسی به خدمات در حوزه های بهداشتی، آموزشی، معیشتی، اجتماعی و توانمندسازی و سازگاری افراد دارای معلولیت است که با کمک های فنی و مالی شرکای تجاری محقق شد.

سال گذشته 71 هزار و 375 نفر از خدمات سلامت (شامل درمان، توانبخشی و مددکاری) بهره مند شدند.

در زمینه عناصر آموزشی، 209 هزار و 845 نفر از انواع خدمات آموزشی استفاده کردند که از این تعداد 162 هزار و 900 نفر از آموزش غیر رسمی، 12 هزار و 108 نفر از آموزش غیر رسمی و 34 هزار و 837 نفر در آموزش رسمی بهره مند شدند.

در زمینه عنصر معیشت 7546 نفر آموزش حرفه ای، 12 هزار و 181 نفر خوداشتغال، 3474 نفر حقوق بگیر، 60 هزار و 966 نفر کمک انفرادی، 7700 نفر کمک هزینه مسکن و 7187 نفر به عضویت صندوق خرد محلی درآمده اند.

در باره عنصر اجتماعی و توانمندسازی همچنین 2 هزار و 92 نفر از حمایت ازدواج و 55 هزار و 439 نفر از ورزش و تفریح، فرهنگی و هنری بهره مند شدند.

همچنین 9156 نفر از افراد مواجهه شده به عضویت گروه خودیاری درآمدند و 5813 نفر از افراد مواجهه شده با استفاده از خدمات مناسب سازی منزل و خودرو و وسایل زندگی روزمره برای رفع موانع فیزیکی اقدام کردند.

در عین حال، ارتقای کمی و کیفی خدمات CBR، تقویت و گسترش شوراهای بازیابی مبتنی بر جامعه در استان ها، شهرها و روستاها برای افزایش همکاری در شعب، گسترش و تجمیع تامین مالی خرد محلی، گسترش مناسب سازی مسکن. ، محل کار و مدارس معلولان و جاده ها فضای عمومی جامعه محل سکونت اهالی اجرای برنامه های ورزشی و بازی های محلی با جشنواره های فرهنگی و ورزشی در سطح شهرستان در تمامی استان ها و برپایی اردوهای هنری روستایی در 4 استان (ایلام، کردستان، خراسان جنوبی و کرمان) بخشی از برنامه آینده است.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا