اجتماعی

آغاز به‌روز رسانی سیاهه انتشار آلودگی هوای تهران از نیمه اول سال آینده

در سال های اخیر برخی از آلاینده های دیگر مانند ذرات معلق بزرگتر از 10 میکرون و دی اکسید نیتروژن در مقاطعی به آلاینده مرجع تبدیل شده اند در حالی که فهرست آلودگی هوای تهران بر اساس داده های سال 1395 تهیه و در سال 2018 منتشر شده است. تمرکز ما بیشتر روی ذرات معلق کمتر از 2.5 و کمتر بر روی سایر آلاینده ها است.به گفته مدیر بخش مدل سازی و پیش بینی شرکت کنترل هوای تهران، فهرست آلودگی هوای تهران از نیمه اول سال آینده آغاز می شود.

به گزارش ترند روز، فهرست آلودگی هوا میزان آلاینده های موجود در جو را محاسبه می کند. فهرست انتشار معمولاً شامل مجموع یک یا چند گاز گلخانه‌ای خاص یا آلاینده‌های هوا از همه دسته‌های منبع در یک منطقه جغرافیایی و در یک دوره زمانی است. به عبارت دیگر، گزارش انتشار حاوی داده هایی است که انتشار گازهای تولید شده توسط منابع مختلف را در مکان و زمان نشان می دهد.

هدف از تهیه فهرست انتشار، تعیین میزان آلودگی تولید شده توسط منابع مختلف، شناسایی، اندازه گیری اهمیت و مقایسه منابع مختلف برای آلاینده های مختلف، تولید مقادیر اولیه لازم در مدل های توزیع آلودگی هوا و بزرگ است. یا مدل های فتوشیمیایی دیجیتال کوچک، برای پیاده سازی و ارزیابی اثربخشی سناریوهای مختلف کاهش آلودگی هوا.

فاز اول پروژه محاسبه موجودی انتشار شامل مونوکسید کربن (CO)، اکسیدهای نیتروژن (NOx)، هیدروکربن‌های آلی فرار (VOCs)، اکسیدهای گوگرد (SOx) و ذرات معلق (PM) است که اولین نسخه از فهرست انتشار است. . در سال 2018 برای 10 شهر آلوده کشور شامل شهرهای تهران، مشهد، کرج، اصفهان، تبریز، شیراز، اراک، اهواز، قم و کرمانشاه.

حسین شهبازی در گفت وگو با ترند روز. وی در خصوص آخرین لیست آلاینده های شهر تهران گفت: آخرین لیست آلاینده ها در سال 2018 منتشر شده است که مربوط به سال پایه 2016 است که اغلب بسته به تغییر میزان آلاینده ها هر چهار تا پنج سال یک بار لیست آلاینده ها را به روز می کنند. منبع آلودگی

وی در خصوص اقدامات انجام شده برای تهیه فهرست آلاینده های جدید گفت: برنامه ریزی ها و اولویت های لازم برای به روز رسانی فهرست منابع آلاینده شهر تهران در حال انجام است.

شهبازی درباره جمع آوری فهرست آلاینده های جدید آلودگی هوا گفت: تغییرات قابل توجه و تغییرات قابل توجهی در وضعیت منابع آلاینده شهر تهران رخ نداده است که منجر به تغییر نسبت منابع هوا و راهکارهایی برای کاهش آلودگی هوا شده است. در دسترس نیستند. اولویت، اما شما همچنین می توانید برای به روز رسانی لیست انتشار برنامه ریزی کنید.

یک مقام مسئول در واحد مدلسازی و پیش بینی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران به موانع موجود در تهیه فهرست جدید آلایندگی اشاره کرد و ادامه داد: موانع بودجه ای و منابعی همواره وجود دارد که در سال های اخیر برجسته تر شده است و دسترسی به اطلاعات لازم. . تهیه لیست گاز برای به دست آوردن اطلاعات زمان برتر دشوارتر می شود.

وی تصریح کرد: در فهرست آلاینده ها به اطلاعات زیادی از منابع مختلف آلاینده از خودرو گرفته تا صنعت و نیروگاه نیاز داریم. به همین دلیل، ممکن است به دلیل حوادث سایبری و مواردی از این دست، پروتکل کسب اطلاعات در تهیه لیست انتشارات جدید سخت‌تر شده باشد، بنابراین فرآیند به زمان نیاز دارد. و ما هنوز اطلاعات دقیقی نداریم.

مدیر گروه مدل سازی و پیش بینی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران به مهم ترین تغییرات ایجاد شده در شهر تهران اشاره کرد و گفت: تغییر در ساختار ناوگان خودرویی یکی از بزرگترین تغییرات است. وسایل نقلیه در تردد دچار تغییرات و تغییراتی در سن و تکنولوژی جدید شده اند و چندین وسیله نقلیه از چرخه حمل و نقل حذف شده اند.

وی با اشاره به این تغییرات گفت: این تغییرات در میزان آلودگی تولید شده توسط منابع آلاینده موثر است و بهتر است به تدریج با تغییرات پیش رفته و فهرست آلاینده ها را با شرایط فعلی تطبیق دهیم تا فاصله بین آنها ایجاد شود. . منابع اطلاعاتی و حقایق افزایش نمی یابد.

شهبازی در پایان درباره زمان تهیه فهرست انتشارات جدید گفت: قرار است از نیمه اول سال آینده به روز رسانی فهرست انتشارات شهر تهران آغاز شود.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا