عمومی

آبی و قرمز ندارد؛این پیشکسوتان حرمت دارند

ربطی به حراست وزارت ورزش، فدراسیون فوتبال و… ندارد.

یکی از بچه ها گفت: «رضا حسن زاده، حسن اشجری، علی چینی، بابازاده و محمد نوری را کسی نمی شناسد؟» من گفتم بله. بسیاری از سربازانی که در میدان آزادی خدمت می کنند جوانان 18-19 ساله هستند. پیر و احتمالاً اصلاً بازیکن فوتبال نیست. بسیاری از آنها از دورترین نقطه ایران به تهران رفتند و فقط یک دستور دادند: “کسی را راه ندهید!” اجازه دهید آن را به حال. سوال اینجاست که چرا این حرکت در فوتبال ایران متوقف نمی شود؟ چرا هیچ باشگاهی فکر نمی کند در هر بازی اگر هماهنگی لازم را انجام ندهید حداقل چند بلیط به پیشکسوتان بدهید تا بدون مشکل و بدون توهین و شیطنت به ورزشگاه بروند؟ ? تیم مورد علاقه اش را ببینید.

به گفته بازیکنان فوتبال، نام بسیاری از افراد ذکر شده در بالا در تریلر ذکر نشده است اما بازی تیم اکنون نامرئی است و بدون اجازه وارد ورزشگاه می شود. ورود! آقای فتاحی چرا الان برادر شدی شما که سال ها کمیته مسابقات لیگ برتر را اداره می کنید و واقعیت ها را می دانید باید از همه چیز دست می کشیدید. آنها انسان هایی بودند که قبل از آن ایستاده بودند. زمینه ای پر از احترام و سرگرمی برای آنها.

251 251

دکمه بازگشت به بالا